8 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Czynsze w lokalach gminy

Od dnia 13 marca br. tj. od dnia ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego do dnia dzisiejszego (22 kwietnia 2020) do tut. Urzędu Wydziału Gospodarki Lokalowej wpłynęło łącznie 62 wnioski o udzielenie pomocy dla przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale użytkowe lub budynki od Gmin y Miejskiej Przemyśl.

czynsze w lokalach gminy

W tym :

 • 33 wnioski o umorzenie czynszu,
 • 14 wniosków o obniżenie czynszu
 • 13 wniosków o odstąpienie od naliczania czynszu lub zwolnienie z czynszu
 • 2 wnioski o przesuniecie terminu zapłaty,

26 marca 2020 r. wydane zostało zarządzenie Nr 114/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom wynajmującym lokale użytkowe od Gminy Miejskiej Przemyśl w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego i stanu epidemii.

zmienione zostało i uchylone przez zarządzenie, które dodatkowo dopuszcza możliwość obniżenia stawki czynszu dla lokali, w których prowadzona jest działalność branży fryzjerskiej i kosmetycznej, nr 148/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom wynajmującym lokale użytkowe od Gminy Miejskiej Przemyśl w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ww. zarządzenie dopuszcza udzielenie na pisemny i umotywowany wniosek najemcy jednej z form pomocy:

 • umorzenie czynszu za najem lub dzierżawę przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, dla przedsiębiorców, którzy ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne po dniu 13 marca 2020 r. zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej,
 • obniżenie czynszu za najem lub dzierżawę lokali lub budynków, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna przez okres do trzech miesięcy do wysokości kosztów ponoszonych przez Gminę na bieżącą eksploatację lokalu, z zastrzeżeniem ust. 2,
 • przesunięcie terminu zapłaty czynszu za najem lub dzierżawę na okres do trzech miesięcy,
 • rozłożenie na raty należności, wymienionej w pkt 3, której termin płatności został przesunięty.

Jeżeli ograniczenie działalności w lokalu gastronomicznym zostanie odwołane przed upływem trzech miesięcy, obniżenie czynszu przysługuje jedynie do dnia odwołania ograniczenia działalności.

W przypadku przesunięcia terminu zapłaty czynszu, o którym mowa w pkt 3, ustala się następujące terminy zapłaty:

15 czerwiec 2020 r. – należność za miesiąc marzec 2020 r.,

15 lipiec 2020 r. – należność za miesiąc kwiecień 2020 r.

15 sierpień 2020 – należność za miesiąc maj 2020 r.

Niezapłacona należność, której termin zapłaty został przesunięty może zostać rozłożona na raty miesięczne na okres do końca 2020 roku.

Osoba do kontaktu: Lucyna Sarosińska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej – 16 675 20 15

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 24-04-2020 14:34
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 24-04-2020 15:11