4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przewodnik po specustawie funduszowej

Kilka dni temu w życie weszła ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniemCOVID-19 w 2020 r.Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości realizacji dotyczą kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć dofinansowanych przez UE. Ustawa ma za zadanie ułatwić ich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem. Prezentujemy przewodnik, który ma przybliżyć jej zagadnienia.

Cele tej ustawy są dwa. Po pierwsze, większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Po drugie, dostępne fundusze zostaną ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

– Chcemy, aby nowa ustawa okazała się skuteczną szczepionką dla polskich firm, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni i innych podmiotów korzystających z funduszy, zwiększającą ich odporność na turbulencje wywołane przez pandemię – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

specustawa funduszowa.png

Naprawiamy system operacyjny

Ustawa przewiduje między innymi możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność. Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

– Ważne dla beneficjentów jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Skanujemy oprogramowanie

- Specustawa będzie miała zastosowanie przede wszystkim do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014–2020, czyli kilkudziesięciu tysięcy projektów, zwłaszcza tych, których wdrożenie jest zagrożone ze względu na COVID-19. Dotychczas podpisanych zostało ponad 60 tys. umów. Ich łączna wartość wynosi 454 mld zł, w tym wkład unijny 276 mld zł. Zdecydowana większość z nich jest w realizacji, nikt, kto jej potrzebuje, nie zostanie bez pomocy – informuje szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Zgodnie z nią, nowe przepisy będą mogły być stosowane również do środków podlegających ponownemu użyciu z programów perspektywy 2007–2013.

– W instrumentach zwrotnych mamy ponad 3 mld zł, w dużej części w dyspozycji regionów. Włączamy te pieniądze w pakiet rozwiązań antykryzysowych i tworzymy warunki umożliwiające zarządom województw uruchamianie wsparcia dla firm z ich udziałem – dodaje minister.

Ponadto przepisy specustawy funduszowej stosowane będą do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Instalujemy nowe aplikacje

Specustawa funduszowa pozwoli wzmocnić działania na rzecz zwalczania koronawirusa i przeciwdziałania jego gospodarczym skutkom. Chodzi głównie o wsparcie biznesu i ochrony zdrowia, ale nie tylko.

Już teraz, w ramach tarczy antykryzysowej, uruchamiamy specjalne działania dofinansowane z funduszy UE, m.in. 1,5 mld zł na dopłaty do pensji pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne, 350 mln zł w ramach tzw. kredytu technologicznego – to pieniądze które ułatwią wielu przedsiębiorstwom podejmować decyzje inwestycyjne, utrzymać produkcję i miejsca pracy, wreszcie 180 mln zł przeznaczamy na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla szkół – zaznacza minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W niektórych województwach marszałkowie już przesunęli w swoich programach pieniądze na ochronę zdrowia, innym takie decyzje ułatwią przepisy specustawy. 

Szczegółowe rozwiązania będą obowiązują z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku. Jej przepisy będą stosowane do 31 grudnia 2020 roku. Ustawa jest kompatybilna i uzupełniająca z rozwiązaniami, które przygotowuje w tym zakresie Unia Europejska, zarówno pod względem treści rozwiązań, jak i daty, od której mają być one stosowane.

źródło: fundusze.podkarpackie.pl oraz www.gov.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 23-04-2020 14:44