6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podkarpacka Komisja Filmowa informuje o zmianie terminu naboru wniosków

 W związku z sytuacją epidemiologiczną, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, przedłuża nabór wniosków w ramach IV konkursu na wspieranie produkcji filmowej ze środków Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Nowy termin przyjmowania wniosków upływa 29 maja 2020 r.

Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2020 wynosi 1 100 000 złotych brutto. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 800 000 złotych brutto.

Podkarpacki regionalny fundusz filmowy.jpeg

Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim lub Miastem Rzeszów. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z Województwem Podkarpackim lub Miastem Rzeszów poprzez m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu. Minimum 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego netto, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Województwa Podkarpackiego lub Miasta Rzeszów.

Wnioski na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej (co najmniej rok przed datą ogłoszenia konkursu), który zamierza zrealizować produkcję filmową związaną z regionem. Warunki udziału określone są w Regulaminie konkursu na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Wnioski do Funduszu, sporządzone w języku polskim według aktualnego wzoru wraz z obowiązującymi  załącznikami, należy złożyć w sekretariacie siedziby Instytucji, przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie, do dnia 29 maja 2020 r. Wniosek powinien być złożony w 1 egzemplarzu (1 oryginał Wniosku wraz z Załącznikami) dla filmów/seriali fabularnych, animowanych i dokumentalnych.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:  lub dostarczyć na płycie CD/DVD, w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

Regulamin i inne wzory dokumentów (wniosek aplikacyjny, istotne postanowienia umowy) dostępne są poniżej
Instytucja zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego lub odwołania konkursu.

Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres:
Agnieszka Gonciarz - specjalista ds. funduszu filmowego, tel. 697 402 587,

e-mail:  lub: 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Istotne postanowienia umowy

Wzór wniosku aplikacyjnego

Zachęcamy do poznania potencjału filmowych krajobrazów Podkarpacia. Zapraszamy do zapoznania się z bazą lokacji  oraz elektroniczną wersją katalogu Location Guide.

źródło: www.podkarpackiefilm.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 17-04-2020 12:50