15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nagroda Promocyjna dla Młodych Twórców w Europie 2007 roku

Inicjatorem tego corocznego przedsięwzięcia, którego celem jest popieranie młodych twórców i artystów jest bank Volksbank Paderborn-Höxter. Wysokość fundowanej nagrody wynosi 2.500, Euro. W tym roku "Nagroda Promocyjna dla Młodych Twórców w Europie" rozpisana będzie w następujących miastach partnerskich miasta Paderbom - Bolton (Wielka Brytania), Debreczyn (Węgry), Le Mans (Francja), Pamplona (Hiszpania) i Przemyśl (Polska) w następujących dziedzinach sztuki:

 desing i fotografia;
 malarstwo, rzeźbiarstwo i grafika;
 muzyka i taniec;
 literatura i teatr.

Warunki udziału:

O "Nagrodę Promocyjną dla Młodych Twórców w Europie 2007 roku" mogą się ubiegać młode artystki i artyści w wieku od 15 do 30 lat, będący w trakcie zdobywania wykształcenia artystycznego. Dotyczy to również artystów, którzy ukończyli już tę naukę, jeżeli od momentu ukończenia wykształcenia nie upłynęło więcej niż 5 lat. Mile widziani są również uzdolnieni artyści-samoucy. Udział w konkursie mogą brać zarówno pojedyncze osoby, jak też grupy osób, które/których członkowie mieszkają w w/w miastach europejskich albo się w tych miastach urodziły. Tryb ubiegania się o "Nagrodę Promocyjną dla Młodych Twórców w Europie 2007 roku" przewiduje zarówno zgłoszenia do konkursu młodych twórców, dokonane przez nich samych, jak też propozycje zgłaszane przez osoby trzecie lub instytucje. Dołączony formularz zgłoszenia udziału w konkursie względnie formularz propozycji należy wypełnić w miarę możliwości jak najdokładniej. Wybór laureata przeprowadzany będzie przez kompetentne jury.

Dokumenty konkursowe


W celu wzięcia udziału w konkursie o "Nagrodę Promocyjną dla Młodych Twórców w Europie 2007 roku" banku Volksbank Paderbom-Höxter należy nadesłać następujące dokumenty:
• fotografie względnie przezrocza maksymalnie trzech proponowanych dzieł (żadne oryginały);
• nagranie audiowizualne/nagranie wideo (kaseta z nagraną muzyką, taśma magnetofonowa, wideo VHS, CD albo DVD);
• wypełniony formularz zgłoszenia udziału względnie formularz propozycji;
• dokumenty uzupełniające (np. kopie referencji, sprawozdań prasowych);
• statemenets dotyczące dzieł sztuki.
Ze względu na dużą ilość kandydatów przesłane dokumenty nie będą odsyłane z powrotem.

Rozdanie nagród

Po analizie otrzymanych dokumentów i po wyborze wstępnym jury podejmie decyzję ostateczną. Przed podjęciem tej decyzji jury może poprosić o przysłanie oryginałów dzieł. Rozdanie nagród nastąpi przy wykluczeniu drogi sądowej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących rozpisania konkursu lub trybu przyjmowania zgłoszeń udziału w konkursie banku Volksbank Paderbom-Höxter o "Nagrodę Promocyjną dla Młodych Twórców w Europie" proszę o kontakt na wymieniony poniżej adres. Pod tym adresem zostaną Państwu z przyjemnością udzielone potrzebne informacje.

Kontakt pisemny i telefoniczny:
Volksbank Paderbom-Höxter eG
Worstandssekretariat (sekretariat Zarządu)
Pani Jutta Hanke
Schildem 2-6
D-33098 Paderbom
Tel. 00-49-(0) 5251 294-470
Fax 00-49-(0) 5251 294-245
info@youth-art-award.de

Termin składania zgłoszeń upływa 14 września br. formularze zgłoszenia udziału można pobrać w Wydziale Kultury Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu(II piętro, pok.34), a także w Kancelarii Ogólnej (parter pok. nr2) Rynek 1.

PDFPobierz Formularz Zgłoszenia w Formacie PDF

JPGNagroda Promocyjna dla Młodych Twórców w Europie 2007 roku

Opublikował:  | Data publikacji: 09-08-2007 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38