20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności

Zgodnie z art. 21b ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z 2020 r. poz. 148, 284,374), na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej Prezydent Miasta Przemyśla określa szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności.

 

 

Ustala się następujący wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Przemyśla - poprzez kontakt telefoniczny - w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2:

 

♦ Pomoc psychologiczna:

Infolinia 884 – 000 – 220 w godzinach od 11.00 do 13.00

PCK codziennie w godz. od 10.00 do 22.00

tel. 22 230 22 07

 

♦ Pomoc w dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza oraz  niezbędnych materiałów sanitarnych i produktów żywnościowych – dla osób potrzebujących pozostających w kwarantannie:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

  • Infolinia 509 657 566 w godzinach od 7.30 do 19.00
  • 16 675 21 61 w godzinach otwarcia Ośrodka

 

 

W sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie samodzielnie  zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych winna ubiegać się o pomoc w postaci gorącego posiłku lub w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych na zasadach wynikających z art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1507).

Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

 

Wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu - ul. Leszczyńskiego 3, w formie:

 

♦ WNIOSKI PISEMNE:

skrzynka podawcza ośrodka lub poprzez adres e-mail:  sekretariat@mops.przemysl.pl

 

♦ ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE pod numerem telefonu:

  • 16 675 21 61 w godzinach otwarcia Ośrodka;
  • Infolinia 509 657 566 w godzinach od 7.30 do 19.00

 

 

♦ Dodatkowe kontakty

Urząd Miejski w Przemyślu:

 

  • Wydział Spraw Społecznych:

tel. 16 675 20 42 w godzinach od 7.30 do 15.30 - od poniedziałku do piątku

 

  • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

tel. 16 678 64 34 w godzinach od 7.30 do 15.30 – od poniedziałku do piątku

 

  • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego:

tel. 16 676 70 70 po godzinie 15.00

 

 

OBJĘCIE OSOBY KWARANTANNĄ NIE OZNACZA AUTOMATYCZNIE, ŻE DANA OSOBA/RODZINA MUSI BYĆ OBJĘTA POMOCĄ OŚRODKA.

 

quarantine-4925798_1920.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 01-04-2020 11:09