19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat PWiK-u w sprawie pojawienia się w przestrzeni publicznej fałszywych informacji o ryzyku skażenia wody koronawirusem SARS-Cov-2

KOMUNIKAT

 

Zarządu PWiK w Przemyślu

w sprawie pojawienia się w przestrzeni publicznej

FAŁSZYWYCH informacji o ryzyku skażenia wody koronawirusem SARS-Cov-2

 

 

pwik logo.png Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu poprzez ujęcie wody powierzchniowej na rzece SAN w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK przy ul. Rosłońskiego 15 dostarcza w sposób ciągły oczyszczoną, uzdatnioną  i zdrową wodę  dla mieszkańców miasta Przemyśla i okolicznych miejscowości bez jakichkolwiek bakterii, wirusów i zanieczyszczeń.

 

a-cup-of-water-904698_1920.jpeg

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza, że koronawirus nie rozprzestrzenia się poprzez systemy wodociągowe. To oznacza, że nie stanowi on zagrożenia ani dla tych systemów, ani dla jakości wody przeznaczonej do picia.

 

Według aktualnej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dn. 2 marca 2020 r. obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie koronawirusa SARS-Cov-2 w wodzie pitnej. W opinii WHO stosowany proces dezynfekcji wody zapewnia skuteczną likwidację tego wirusa      i nie są potrzebne żadne dodatkowe środki gwarantujące bezpieczeństwo wody.

 

 

Produkowana przez przemyski PWiK woda odpowiada rygorystycznym  polskim i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Kontrola jakości wody zaczyna się już na etapie pobierania surowca z Sanu, a następnie jest badana na wszystkich etapach produkcji przez Laboratorium ZUW. Woda sprawdzana jest także w sieci wodociągowej. To że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia potwierdzają także niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Zakład Uzdatniania Wody PWiK Przemyśl przy produkcji wody wykorzystuje ozon O3 i chlor  które służą do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Ilość związków chloru w wodzie dostarczanej do mieszkańców jest określona przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wynosi 0,3 g/m3. Takie stężenie związków chloru zwalcza wirusy i bakterie oraz zabezpiecza wodę przed jej ewentualnym wtórnym skażeniem w sieci. Jednocześnie dawka ta jest w pełni bezpieczna i praktycznie niewyczuwalna dla człowieka. Wirusy podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach usuwane są z wody w procesie koagulacji i filtracji na filtrach piaskowych.

 

 

Nie ma możliwości aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany.

 

Dostęp do obiektów ZUW które są monitorowane  mają wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni pracownicy.  Pracownicy ZUW PWiK podlegają okresowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. W celu zabezpieczenia ciągłości pracy ZUW przewidziano zastępstwa na stanowiskach pracy oraz wyznaczono osoby rezerwowe na wypadek epidemii.

 

Nieprawdziwe są wszelkie informacje na temat skażenia wody w Przemyślu. Można ją pić bez obaw i stosować do celów higienicznych teraz szczególnie zalecanych przez specjalistów w sytuacji zagrożenia wirusem.

 

Tak więc można śmiało powiedzieć, że woda z przemyskiego wodociągu, która ma gwarantowaną jakość jest naszym sprzymierzeńcem w przeciwdziałaniu epidemii.

 

woda.jpeg

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-03-2020 12:22
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-03-2020 12:29