18 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ograniczenia w ruchu na polskiej granicy. Przejście graniczne w Medyce ZAMKNIĘTE. Podróżni kierowani są do Korczowej

W związku z zagrożeniem epidemicznym od 15 marca zostanie ograniczony ruch na polskiej granicy. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Zostanie też całkowicie zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Cudzoziemcy będą wpuszczani do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach.

 

UWAGA !!!


Od 15 marca br., od godziny 0.00 jedynym, czynnym przejściem granicznym z Ukrainą na Podkarpaciu będzie Korczowa. Obsługiwany jest tam ruch samochodów osobowych, ciężarowych, busów i autobusów. Nie ma możliwości przekraczania granicy pieszo.

Pozostałe przejścia tj. Medyka, Budomierz i Krościenko nie będą dokonywały odpraw.

 

 

Wszyscy przekraczający polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną. Obowiązywać będzie także 14-dniowa kwarantanna. 


 

Stosując się do rozporządzenia MSWiA ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z dnia 13 marca 2020 r. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej informuje, iż na Podkarpaciu od 15 marca 2020 r. od godziny 0.00  jedynym, czynnym przejściem granicznym z Ukrainą będzie Korczowa, gdzie będzie odbywał się ruch osobowy i towarowy.

 

Pogranicznicy apelują do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej.

 

Pozostałe przejścia graniczne w tym Medyka ( ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko - będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.

 

W porcie lotniczym Rzeszów – Jasionka, podobnie jak na pozostałych lotniskach w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych lotów z wyjątkiem czarterowych przewożących obywateli polskich powracających do kraju. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Dz. U. z 2020 poz 436).

 

Przywrócona zostaje tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją. Na Podkarpaciu - wyznaczony został punkt kontroli granicznej w Barwinku. (Rozporządzenie MSWiA z 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiąca granicę wewnętrzną Dz.U. z 2020 poz.434).

 

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
 • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne (karty lokalizacyjne) i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.

 

Prosimy śledzić aktualizacje niniejszego komunikatu na stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

 

granica.jpeg

źródło/zdjęcie: BiOSG

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 15-03-2020 13:09