8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dyrekcja SOSW nr 1 w Przemyślu informuje

W związku z decyzją podjętą 11 marca 2020 roku przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu informuje, że w obszarze całego kraju wprowadzono: – w dniach 12 i 13 marca 2020 roku (czwartek, piątek) do przedszkola i różnych typów szkół mogą przyjechać tylko uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu rodzinnym. W tych dniach nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne , a jedynie opiekuńczo-wychowawcze. – w dniach 16 – 25 marca 2020 roku zawieszono wszystkie zajęcia prowadzone z uczniami w przedszkolu i różnych typach szkół.

 

Mając na uwadze zdrowie uczniów przedszkoli i szkół funkcjonujących w placówce, sugeruje się i rekomenduje pozostawienie dzieci i młodzieży w domach rodzinnych, podobnie jak w szkołach ogólnodostępnych. Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

 

Informuję Państwa, rodziców i opiekunów prawnych, że ich obowiązkiem jest dopilnowanie, by uczniowie, również pełnoletni, w czasie dni wolnych od zajęć lekcyjnych nie przemieszczali się i unikali kontaktów z innymi osobami – nie wychodzić z domów bez konkretnej potrzeby. Szczególnie proszę przypomnieć, że wszystkie osoby przybywające z terenów zagranicy powinny pozostać w okresie 14 dni w tzw. domowej kwarantannie i nie kontaktować się z członkami rodzin oraz innymi osobami. Równocześnie apeluję do Państwa o zachowanie rozsądku i nie uleganie plotkom oraz ewentualnej panice.

 

Proszę również o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu.

 

Dorota Wiech-Iwaneczko

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu

 

sosw1.jpeg

 

Rodzicu:

- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych

- 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły

 

Uczniu:

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu

- unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

sosw1.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 14-03-2020 12:35