19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nie marnujmy jedzenia!

Arboretum Bolestraszyce oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie i Konferencji (XVIII Edycja) "Woda a marnowane jedzenie". Konferencja odbędzie się  w Centrum Kulturalnym w Przemyślu 23  marca  2020 r., rozpoczęcie o godzinie 9.00.

- Chcemy poruszyć problem produkcji żywności, jednak tym razem pragniemy, uczestnikom konkursów i konferencji, zwrócić uwagę na straty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne wynikające z wyrzucania jedzenia. Każdy z nas ma w tym swój udział. Nadgryziona kanapka, nie zjedzony obiad, pozostawiony w sklepie „samotny banan” (akcja Federacji Polskich Banków Żywności) to zużyte olbrzymie ilości wody, roztrwoniona praca rolników i przetwórców, nadprodukcja gazów cieplarnianych, a przede wszystkim utracona żywność, którą można byłoby się podzielić z potrzebującymi - wyjaśniają ideę konkursu organizatorzy.

- Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych do zabrania głosu, w sprawie marnotrawienia wyprodukowanej żywności, poprzez wykonanie oryginalnej pracy konkursowej:

  • Pracy pisemnej
  • Pracy plastycznej
  • Fotografii  lub pracy multimedialnej
  • Wiersza, piosenki, inscenizacji teatralnej

 Prace pisemne, plastyczne, fotografie, zgłoszenia o przygotowanym programie artystycznym (z podaniem autora, rodzaju prezentacji, czasu trwania, liczby aktorów), należy nadsyłać do 10 marca 2020 r. na adres:

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 37-700 Przemyśl, skr. poczt. 471, tel/fax 67 16 425;
e-mail:

woda a marnowane jedzenie.jpeg

Nadesłane prace wezmą udział w konkursach, a programy artystyczne i nagrodzone prace plastyczne  zostaną zaprezentowane na Konferencji.

Osoby przystępujące do Konkursu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu –>2020-Regulamin-Konkursu-Arboretum

Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić i dostarczyć do Arboretum zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka

źródło informacji: bolestraszyce.com.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 05-03-2020 10:50