17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Młodzież z elektronika szybciej wraca z Włoch. Ze względu na koronawirusa. Wszyscy są zdrowi!

18 uczniów oraz dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu w ubiegłym tygodniu wyjechało w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych do włoskiego Rimini. Pobyt przemyślan we Włoszech miał trwać dwa tygodnie. Powrót młodzieży zaplanowany był na sobotę 29 lutego br. Ze względu na napływające z tej części Europy niepokojące wieści na temat rozprzestrzeniającego się zakażenia koronawirusem, władze miasta wraz z dyrekcją szkoły, podjęły decyzję o przyspieszeniu powrotu młodych adeptów teleinformatyki do Przemyśla.

 

Przemyślanie już dziś (26 lutego br.) o godzinie 14.00 wyruszą w drogę powrotną do domu. Wszyscy czują się (zarówno fizycznie, jak i psychicznie) dobrze. I choć przebywali w rejonie, w którym na tę chwilę nie odnotowano żadnego zagrożenia koronawirusem, prezydent miasta Przemyśla zarządził spotkanie sztabu kryzysowego, mające na celu ustalenie niezbędnych procedur dotyczących postępowania w takim, jakkolwiek wyjątkowym przypadku.

 

Wszystkich zainteresowanych (rodziców, nauczycieli, mieszkańców miasta) uspokajamy! Na chwilę obecną nie ma żadnego, choćby najmniejszego podejrzenia, że powracającym z Rimini dzieciom zagraża śmiercionośny wirus. Nie ma też absolutnie żadnych przesłanek do tego, by bać się, że wraz z nimi pojawi się on w naszym mieście. Dzieci po przyjeździe do Przemyśla zostaną przebadane i - ze  względów bezpieczeństwa - poddane dwutygodniowej kwarantannie. W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u któregokolwiek z przyjezdnych, zostanie on zatrzymany na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.  

 

W spotkaniu w przemyskim magistracie obok Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna udział wzięli: Wiceprezydent Bogusław Świeży, Sekretarz Dariusz Łapa, ordynator Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lek. Danuta Malcher-Bober, przedstawiciele służb sanitarnych, policji, straży miejskiej oraz naczelnicy wydziałów edukacji i sportu, a także zarządzania kryzysowego UM w Przemyślu oraz w Starostwie Powiatowym w Przemyślu oraz dyrekcja ZSEiO w Przemyślu wraz z wychowawcą klasy.

 

fot. Agata Czereba.jpeg

 

Ważne!

Ministerstwo zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej poradnik o tym, co należy wiedzieć o koronawirusie.

 

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

► NUMER TELEFONU (całodobowy) DO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu: 533 325 198

 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

 

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

 

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

 

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 

Dowiedz się więcej o koronawirusie

 

► ZALECENIA

 

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

mycie rąk.png

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

 

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ”. 

 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

 

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

 

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów. (Ministerstwo Zdrowia - gov.pl/web/zdrowie/)

 

fever-3063126_1920.jpeg

Tekst i zdjęcie: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 26-02-2020 11:30
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 26-02-2020 11:34