22 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mieszkańcy osiedli! Właśnie rozpoczęła się nowa edycja Zielonej Ławeczki! – zapraszamy do udziału!

W imieniu Fundacji Banku Ochrony Środowiska serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VI już edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"!Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie szansę na zdobycie grantu w wysokości do 1200 zł i nagrody rzeczowej w postaci ławki parkowej.Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące udziału znajdują się w zakładce Plan Działań. Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną, czekamy do 17 maja br.W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

 

Zielona ławeczka — kopia.png

 

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wysokość grantu wynosi 1650 zł. Na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów maksymalnie 1200 zł. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma również ławkę parkową (koszt 450 zł - jej wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w odnowionym miejscu.

 

 

0001-2.jpeg


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów.
Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe. Zajrzyjcie do Planu Działań.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ i DO 17 MAJA 2020 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzystać z konsultacji z architektami krajobrazu, którzy doradzą jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.
 CEL PROJEKTU

 • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
 • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.


 TŁO PROJEKTU

Osiedla są często betonowymi pustyniami – zarówno pod względem braku zieleni, jak i kontaktów międzyludzkich. Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają nie tylko wpłynąć na poprawę estetyki wokół miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Chcemy, aby w wyniku działań prowadzonych w ramach tego projektu, oba te elementy uległy pozytywnej zmianie.

 OPIS PROJEKTU

Realizatorami projektu "Zielona ławeczka" są zespoły sąsiedzkie złożone z mieszkańców budynków przystępujących do projektu. Każdy zespół musi składać się z co najmniej 5 osób. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób.

 SPOSÓB KOMUNIKACJI Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU

Projekt zarządzany jest przez platformę internetową zielonalaweczka.pl

Portal umożliwia komunikację z uczestnikami, składanie wniosków o grant, zamieszczanie propozycji projektów konkursowych, ocenianie ich, zadawanie pytań, publikację newsów, itp.

 EFEKTY PROJEKTU

Informacje na temat rezultatów projektu oraz zrealizowanych modernizacji zostaną umieszczone na stronie zielonalaweczka.pl. Dzięki temu portal będzie stanowić bazę wiedzy dla innych osób, które w przyszłości chciałyby prowadzić podobne działania i aplikować o środki w kolejnych edycjach projektu.

Projekt jest innowacyjny w aspekcie podejmowanego tematu – angażuje społeczność lokalną w kierunku nawiązywania relacji międzyludzkich poprzez pracę nad uporządkowaniem terenu wokół miejsca zamieszkania. Stworzony zespół podejmuje inicjatywę społeczną i stara się zaangażować jak największą liczbę osób z sąsiedztwa do wspólnego działania w celu poprawy warunków życia, zarówno w sferze zbudowania przestrzeni otaczającej miejsce zamieszkania, jak i poprawy relacji z zamieszkującymi tam ludźmi.

 

0001-1.jpegSpodziewane rezultaty projektu:

 1. Poprawa warunków życia poprzez podniesienie estetyki otoczenia
  • Stworzenie przyjaznego środowiska wokół miejsca zamieszkania
  • Stworzenie możliwości szybkiej regeneracji po pracy wśród zieleni
 2. Nabycie nowych umiejętności
  • Zainteresowanie się ogrodnictwem, aktywnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu
  • Upowszechnienie znajomości roślin odpowiednich do warunków miejskich
  • Zaznajomienie z podstawowymi zasadami projektowania terenów zielonych
  • Zaznajomienie z podstawowymi zasadami uprawy roślin
  • Zmiana sposobu spędzania czasu wolnego
 3. Poprawa relacji społecznych/ sąsiedzkich
  • Utrzymywanie stałych relacji z sąsiadami
  • Dbałość o otoczenie i środowisko
  • Wspólne wykonanie pracy i dbałość o efekty tej pracy
  • Poczucie sprawczości
  • Zrealizowanie przedsięwzięcia, które ma zostawić trwały ślad w otoczeniu i relacjach międzyludzkich
  • Zdobycie poczucia kreatywności i wysokiej samooceny dzięki udziałowi w przedsięwzięciach podejmowanych w ramach programu
  • Zdobycie umiejętności pracy w grupie wielopokoleniowej.

 

tulips-945826_1920.jpeg

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 24-02-2020 14:43
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 24-02-2020 14:44