Prezydium Rady Pożytku IV kadencji

Przewodnicząca            - Krystyna Czajkowska

Wiceprzewodniczący     - Jacek Podwyszyński

Sekretarz                    - Adam Wąsowicz

 

Obsługę administracyjną i biurową Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zapewnia Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych:

Adres:   ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl
tel.        16 670-40-88

e-mail:  pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 12-02-2020 09:59

Na skróty