13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Porozumienia o współpracy WOT z PSP i Policją podpisane.

- Wszystkich nas dzisiaj do Zegrza przywiodła nasza misja, której mianownikiem niezależnie od koloru munduru jest służba Polsce i jej obywatelom – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła podczas wczorajszego podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Terytorialsami a Państwową Strażą Pożarną i Policją.

5 lutego br. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Podpisane porozumienia regulują współpracę WOT z Policją w obszarze działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz  wsparcie PSP przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest wspólna z innymi służbami takimi jak Państwowa Straż Pożarna i Policja w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT - podobnie jak PSP i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.

1.jpeg

Jak zaznaczył podczas podpisania porozumienia dowódca formacji gen. dyw. Wiesław Kukuła – Każda z obecnych tutaj formacji ma swoje zadania i swoje role. Tylko blisko współpracując możemy wspierać Polaków szybciej i w pełnej skali. Rozumiejąc to WOT dostrzegło potężne pole do współpracyw obszarze działań ratowniczo-poszukiwawczych oraz przeciwkryzysowych. Podpisane porozumienie wskazuje też ramy współpracy dowódców  taktycznych WOT oraz komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji i PSP, dając tym samym jasne podwaliny do jeszcze szybszej i skuteczniejszej współpracy.

 - Bardzo się cieszę z tego, że przed chwilą Wojska Obrony Terytorialnej  razem z Policją i PSP podpisały nową formułę współpracy, bardzo ścisłej współpracy. Na co dzień żołnierze WOT pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Z funkcjonariuszami Polskiej Policji poprzez uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych. Z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, z druhami OSP poprzez uczestnictwo w akcjach ratowniczych, kiedy to wspólnie w sytuacji klęsk żywiołowych, podtopień czy też huraganów pomagają poszkodowanym w ratowaniu ich życia i mienia. To jest niewątpliwe wielka wartość. To jest dowód tego, że dbamy wspólnie o bezpieczeństwo naszej Ojczyny – podsumował podpisanie porozumień minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

 

 

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” od początku formowania współpracuje z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz podkarpacką Policją, wspólnie organizując wiele zajęć z zarządzania kryzysowego oraz ćwiczeń ochronno - obronnych. 

W tym krótkim okresie sprawdziliśmy się też praktycznie. Już w listopadzie 2018 r. na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie żołnierze 35. Batalionu Lekkiej Piechoty z Sanoka wspierali działania poszukiwawcze 12-letniego Daniela ze wsi Izdebki z Podkarpacia. Tą pierwszą próbę terytorialsi zaliczyli celująco. Zaledwie w 90 minut od wezwania blisko 100 ochotników stawiło się
w trybie alarmowym do wsparcia służb. Jak wiemy finał poszukiwań zakończył się szczęśliwie dla chłopca, rodziny, mieszkańców, jak również wszystkich służb biorących udział w akcji. 

Kolejnym takim przykładem była pomoc w gminach dotkniętych klęską żywiołową. 22 maja 2019 r. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wydał decyzje o wsparciu służb ratunkowych oraz mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy w gminach mieleckich i kolbuszowskiej. Głównie żołnierze Podkarpackiej Brygady OT wspierali działania strażaków w gm. Wadowice Górne, ale również w innych miejscach, gdzie mieszkańcy zostali dotknięci skutkami intensywnych opadów deszczu. Na miejscu działało blisko 100 żołnierzy wyposażonych w maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, piły, pojazdy ciężarowe oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający walkę ze skutkami podtopień i powodzi. 

Podejmowane działania przez płk. Dariusza Słotę - dowódcę podkarpackich terytorialsów są po to, aby społeczeństwo na terenie Podkarpacia czuło naszą bliskość, obecność a przede wszystkim  wsparcie
i bezpieczeństwo. 

Podpisane w dniu wczorajszym dokumenty już wkrótce przełożą się na praktyczne działania. Zakładamy, że współpraca przyniesie poprawę bezpieczeństwa polskich obywateli. Na szczeblu lokalnym usprawni praktyczne działania wojska i służb, zwiększy ilość wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości reakcji na zdarzenie związane z zarządzaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi.

Źródło i zdjęcia: 3PBOT, DWOT

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 06-02-2020 12:01
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 06-02-2020 14:22