17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ruszył konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 roku.

 

Priorytety na 2020 rok zostały określone zgodnie z Programem współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Są one związane z modernizacja i podnoszeniem atrakcyjności już istniejących atrakcji turystycznych oraz tworzeniem, rozwojem i promocją produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Szlaku Architektury Drewnianej, szlaku obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, szlaku kulinarnego „Podkarpackie Smaki" i turystyki religijnej, a także turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu ekoturystyki i enoturystyki.

 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych.

 

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2020 roku wynosi 250 000 zł.

 

Termin składania ofert mija 26 lutego br.

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego.

 

przestren_otwarta.png

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-02-2020 09:43
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 05-02-2020 09:46