15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny”

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2020 r. Celem zadań konkursowych jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego regionu oraz poszerzenie kompetencji twórczych i kulturowych mieszkańców województwa. Przedmiotem zadania jest dowolna forma wypowiedzi kulturalnej.

 

Wkład własny dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 zł nie jest wymagany, w przypadku gdy przekracza 10 000 zł, wkład musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji. Jednocześnie informujemy, że w konkursie obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania zadania.

 

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie ogłoszenia konkursu, Regulamin konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura – Mecenat kulturalny: http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul. Lubelska 4, pok. 107, tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub adres e-mail: .

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 04-02-2020 14:38