7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie sprawozdawcze Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Jak co roku zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym w dniu wczorajszymw siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu miało miejsce posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. 

DSC_5236.jpeg

Tematem przewodnim obrad było podsumowanie działalności służb inspekcji i straży podległych Staroście i Prezydentowi Miasta za rok 2019. Obrady Komisji otworzył Wicestarosta Przemyski Pan Marek Kudła a następnie prowadzenie prac komisji przekazał pani Małgorzacie Chomycz-Śmigielskiej Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (SP) oraz Maciejowi J. Szeremecie Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (UM).

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego została utworzona na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w drodze porozumienia zawartego w dniu 18.12.2017 r. pomiędzy Starostą Przemyskim a Prezydentem Miasta Przemyśla. Komisja została utworzona w celu realizacji zadań Starosty Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 29-01-2020 09:13
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 29-01-2020 09:16