Kodeks etyki

KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMYŚLU
 
  
Władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle. 
Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego oparty jest na fundamentalnych wartościach: sprawiedliwości, prawdzie, uczciwości, godności i lojalności. 
Celem niniejszego Kodeksu jest ustanowienie zasad postępowania pracowników w Urzędzie, w związku z pełnioną przez nich służbą publiczną oraz informowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

DOTKodeks etyki (41,00KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-07-2007 13:57 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 06-03-2015 14:51

Na skróty