0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent przekazał osiem obrazów Mariana Strońskiego Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Marian Stroński - postać znana i nieznana, twórca doceniony i niedoceniony, artysta i rzemieślnik, malarz, grafik, renowator, a także pedagog. Przemyślanin, ale urodzony we wsi Łozowa, koło Tarnopola. Z miastem nad Sanem związany od 1901 roku. Kochał to miasto, jego urok i spokój...

 

Chociaż był twórcą bardzo różnorodnym, znany jest głównie z widoków przemyskich zaułków koło katedry, kościołów Jezuitów i Karmelitów. Mieszkał na jednej z najpiękniejszych uliczek Przemyśla, pod parkiem, na ulicy Jana Matejki (do lat 30. XX w. ulica nosiła nazwę Ptasia), najpierw w starym domu rodziców, później już we własnym, zbudowanym w latach 60., który stoi do dziś. To, że jego prace znajdują się w wielu przemyskich domach, a także w kościołach, urzędach i bibliotece miejskiej, nie jest więc niczym nadzwyczajnym.

 

Fot_A_Czereba (1).jpeg

 

Był czołowym artystą przemyskim w 2. i 3. ćwierci XX w. Przed II wojną światową i tuż po niej prowadził szkołę rysunku i malarstwa. Żył głównie ze swojej sztuki, z profesji, którą opanował do perfekcji. Malował obrazy: portrety, pejzaże, martwe natury, weduty, wykonywał grafiki, fotografował, był restauratorem malarstwa sztalugowego i ściennego, a także projektantem polichromii, kopiował dzieła wielkich mistrzów, choć nie tylko. Pewne usługi wykonywał także dla przemyskiego muzeum, w swoich początkach nierozerwalnie złączonego z Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Pierwsze prace Strońskiego muzeum pozyskało już w latach 20. XX w., kiedy wykształcony w Krakowie i Wiedniu młody artysta powrócił do Przemyśla, aby zaprezentować swój, już wtedy pokaźny, dorobek (ok. 170 prac) na pierwszej wystawie indywidualnej. Muzealna kolekcja prac przemyskiego twórcy rosła. Wiele z nich zostało zakupionych lub darowanych jeszcze za życia Strońskiego, później w miarę możliwości finansowych pozyskiwano je od żony zmarłego artysty, jego spad-kobierców i osób prywatnych. Cel był i jest wciąż jeden: uchować dorobek przed rozproszeniem.Obecnie kolekcja zawiera blisko 250 prac malarskich i graficznych, ponad 400 fotografii, bogate archiwum, liczną korespondencję zawodową i prywatną, a także pamiątki i przedmioty będące elementami spuścizny artystycznej, tak dużo mówiące o warsztacie Strońskiego. Wiele z tych eksponatów, w tym większość prac zna-lazła się na długo oczekiwanej stałej wystawie Marian Stroński (1892-1977). Życie i twórczość, zaaranżowanej w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Oddziale Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, otwartej 9 października 2015 roku. Ekspozycja znajduje się w trzech salach zwanych potocznie od koloru ścian: „brązową", „zieloną" i „czerwoną". Pierwsza zapoznaje nas z artystą, wprowadza w świat jego sztuki. Poświęcona jest jego życiu i wszechstronnej działalności artystycznej, począwszy od studiów w Krakowie, przez jego wczesne realizacje, uczestnictwo w wystawach i konkursach, po ostatnie prace. W drugiej pokazane zostało malarstwo przedstawiające. Zwiedzający wprowadzony zostaje w świat kolorów i światła, dostojnych panów, wiejskich dziewcząt w barwnych strojach, drewnianych chałup, nadmorskich pejzaży i widoków Przemyśla. W sali czerwonej zaprezentowano bogaty zbiór grafik, ale przede wszystkim poświęcona jest twórczości nieprzedstawiającej, którą artysta zajmował się od lat 50. XX w. (Źródło: Katarzyna Winiarska MNZP - Marian Stroński (1892-1977) – Życie i twórczość.).

 

stronskiokladka.jpeg

 

23 stycznia br. wystawa wzbogaciła się o kolejnych osiem dzieł przemyskiego malarza. W tym dniu bowiem, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun przekazał w depozyt Muzeum obrazy będące własnością Miasta, a które zdobiły do tej pory wnętrza przemyskiego magistratu. Dzieła odebrał z rąk Prezydenta Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jan Jarosz.

 

Teraz… Obrazy zostaną poddane konserwacji i zaraz po jej zakończeniu zasilą kolekcję, którą podziwiać można w Muzeum Historii Miasta Przemyśla – do czego serdecznie Państwa namawiamy i zapraszamy!

 

Fot_A_Czereba (2).jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 23-01-2020 14:20