11 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na Prezentację Multimedialną „Wolność to wybór”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego ogłasza dziewiątą edycję Konkursu na Prezentację Multimedialną. W tym roku konkurs poświęcony został tematowi „Wolność to wybór”. Organizatorzy zakładają, że podstawą twórczej interpretacji tematu będą teksty kultury.  Termin dostarczenia prac został wydłużony do 31 stycznia 2020 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych miasta i powiatu przemyskiego.

Konkurs na Prezentacje.jpeg

ORGANIZATORZY:

 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.

CELE KONKURSU:

 • Twórcze zaprezentowanie tekstów kultury: pisanych, wizualnych, audiowizualnych i audialnych, ukazujących temat konkursu.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł z poszanowaniem praw autorskich.
 • Prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG KONKURSU:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy – prezentacji multimedialnej, która nie może trwać dłużej niż 7 minut.
 • Każda ze szkół może przesłać maksymalnie 6 prezentacji (uczestnik składa tylko 1 pracę).
 • W ostatnim slajdzie należy umieścić: tytuł pracy, imię i nazwisko autora prezentacji, adres, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
 • Na końcu prezentacji powinna zostać podana bibliografia materiałów wykorzystanych podczas jej tworzenia, w pracy należy wskazać źródła wykorzystanych zdjęć, filmów, nagrań itp.
 • Prezentacja powinna być zapisana na CD lub DVD.
 • Pracę należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszeniową.
 • Prace multimedialne odczytywane będą w systemie Windows.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone, niekompletne lub zgłoszone po terminie.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 • Dostarczenie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą multimedialną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie prezentacji przez organizatora.

 KOMISJA BĘDZIE OCENIAĆ:

 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • zawartość merytoryczną i poprawność językową,
 • wykorzystane źródła informacji,
 • estetykę i efekt wizualny prezentacji,
 • przejrzystość i oryginalność ujęcia tematu
 • techniczną poprawność wykonania.

 TERMIN KONKURSU:

 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Przemyskiej Biblioteki Publicznej (Czytelni Głównej), ul. Grodzka 8 w terminie do 31 stycznia 2020 r. O podsumowaniu konkursu poinformujemy telefonicznie.
 • Kontakt w sprawie konkursu: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82, e-mail:

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 15-01-2020 09:27