-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podyskutujmy na temat Obszaru Natura 2000

Miasto Przemyśl jest jednym z siedmiu partnerów Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, realizującej projekt Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Projekt ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec związanych z rzekami siedlisk i gatunków, chronionych w ramach obszarów Natura 2000, poprzez wzrost wiedzy i świadomości w zakresie ich zagrożeń, a także korzyści dla społeczeństwa płynące z zachowania naturalnego charakteru rzek górskich. Już 28 stycznia br. (godz. 9.30, Rynek 1, sala narad, I piętro) w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbędzie się spotkanie będące kolejnym punktem realizacji projektu - spotkanie dyskusyjne nt. Obszaru Natura 2000. Przedstawione zostaną na nim wyniki projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”.

Organizatorzy będą chcieli odpowiedzieć na pytania:

• Jak pogodzić ochronę przyrody karpackich dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszom?
• Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z przyrodniczych walorów karpackich rzek dla lokalnej społeczności i całego społeczeństwa?
• Jakie są możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami objętymi programem Natura 2000?

Spotkanie wzbogacone będzie o pokaz ścieżki wirtualnej przez lokalny obszar Natura 2000 oraz multimedialnej diaporamy o przyrodzie karpackich rzek.

Program spotkania:

9.30-9.35 Powitanie gości.
9.35-9.50 Prezentacja projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” i przeprowadzonych działań.
9.50-10.10 Prezentacja edukacyjnej wycieczki wirtualnej po danym obszarze Natura 2000 – przedstawienie najważniejszych w danym obszarze
siedlisk i gatunków naturowych.
10.10-10.35 Pokaz diaporamy o przyrodzie rzek karpackich.
10.35-10.50 Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców dla danego obszaru Natura 2000.
10.50-11.50 Jak pogodzić ochronę przyrody karpackich dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszom? Wpływ poboru żwiru, zabezpieczania koryta i brzegów rzeki, budowy zapór, zmian klimatu na przyrodę, powodzie i susze.
12.10-13.10 Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z przyrodniczych walorów karpackich rzek dla lokalnej społeczności i całego społeczeństwa?
13.10-14.10 Możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami, m.in. wskazanych przez mieszkańców w ankiecie, sołtysów, władze gmin.
14.10-14.25 Podsumowanie spotkania, wolne wnioski i dodatkowe pytania mieszkańców.
14.25-14.30 Zakończenie i pożegnanie uczestników.

rzeki_podkarpackie_zaproszenie.jpeg


Rzeki karpackie – czysta Natura 2000 to kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu

Karpackie rzeki to unikatowe obszary, które są cenne nie tylko krajobrazowo, ale i pod względem różnorodności gatunków i siedlisk przyrodniczych. Jednak niektóre rodzaje działalności człowieka stanowią zagrożenie dla ich walorów. Jako przykłady można wymienić nadmierny pobór żwiru, rozjeżdżanie łożyska rzeki, nieodpowiednią regulację koryta rzecznego, zaśmiecanie brzegów oraz nielegalne zrzuty ścieków.

Dlatego głównym celem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych. Jaki wpływ mają wymienione działania na przyrodę? Jak reagować, gdy widzimy, że coś zagraża tym siedliskom przyrodniczym? Jakie są ich negatywne skutki dla człowieka? Jakie korzyści odnoszą mieszkańcy dolin w związku z ochroną ekosystemów rzecznych? Odpowiedzi na wszystkie te, jak też i inne, pytania znajdą się w naszej kampanii edukacyjnej.

Jako teren działań projektu wybrano 7 obszarów Natura 2000 w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim:

Dolna Soła (kod PLH120083),

Czarna Orawa (PLH120002),

Łososina (PLH120087),

Biała Tarnowska (PLH120090),

Wisłoka z Dopływami (PLH180052),

Jasiołka (PLH180011)

Rzeka San (PLH180007).

Wartość projektu: 1 000 310 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 850 263,50 zł
Wkład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 48 706,50 zł

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-01-2020 13:23