19 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2020 mogą być objęte następujące obszary:

 1. obszar A –  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - realizuje oddział terenowy PFRON
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

 1.  PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. 17 283 93 00

lub

 1. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 5 (parter) tel.: 16 675 20 41 - w przypadku  podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 2. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 22 (I piętro) tel.: 16 675 20 75 - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Ustala się termin na składanie do tut. Samorządu wniosków o dofinansowanie w obszarze B, C, D, F i G do dnia 20 lutego 2020r.

Składanie wniosków w Podkarpackim Oddziale PFRON dla obszaru A i E do dnia 30.11.2020r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określona została w uchwale Zarządu PFRON nr  71/2019 z dnia 12 listopada 2019r.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

 • Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2019 z dnia 6 września 2019r. zmieniająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”;
 • Uchwała Zarządu PFRON nr 71/2019 z dnia 19 listopada 2019r.  w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku, wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2020 roku oraz wyznaczenie terminu naboru wniosków;
 • Uchwała Zarządu PFRON nr 77/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2020 roku w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zapraszam do zapoznania się z procedurami realizacji Programu oraz serdecznie zachęcam do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania.

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 03-01-2020 11:06
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 03-01-2020 11:07