19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o poszukiwaniu kandydatów do pracy - kwalifikacja wojskowa

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla poszukuje kandydatów do wykonywania pracy na umowę zlecenia związanej z kwalifikacją wojskową planowaną na okres od 03 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. polegającej na wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej w formie elektronicznej, wydawaniu wojskowych dokumentów osobistych oraz prowadzeniu zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Do w/w prac Prezydent Miasta planuje zatrudnić 5 osób na umowę zlecenia zawartą na okres trwania kwalifikacji wojskowej tj. od 3 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. z wynagrodzeniem równym kwocie wynikającej z ilości przepracowanych godzin (do 8 godzin dziennie) pomnożonej przez wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. (17,00 zł brutto). Oferta adresowana jest do osób z wykształceniem minimum średnim, posiadających umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, zdyscyplinowanych, komunikatywnych, kulturalnych i uprzejmych w stosunku do osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.

 

Dokumenty tj. podanie, CV oraz podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych (do pobrania jako załącznik niniejszego ogłoszenia) należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do 13 stycznia 2020 r. w zamkniętej kopercie z podanym Imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz z napisem „ Oferta dotycząca kwalifikacji wojskowej”.  Proszę również o wskazanie w podaniu numeru telefonu do kontaktu, ponieważ osoby wytypowane do w/w prac zostaną o tym poinformowane telefonicznie do 16 stycznia 2020 r.

 

 

 

                                                           z up. PREZYDENTA MIASTA

 

                                                           mgr Dariusz Łapa

                                                           Sekretarz Miasta

 

DO POBRANIA:

DOCXKlauzula RODO.docx

                                                                       

 

                                              

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 03-01-2020 10:50