14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto Przemyśl w II etapie Programu ROZWÓJ LOKALNY

Z grona 255 kwalifikowalnych miast w Programie Rozwój lokalny do 22 lipca 2019 r. zarysy projektów złożyło aż 213 miast, co wskazuje na duże zainteresowanie i potrzeby samorządów w zakresie kompleksowego podejścia rozwojowego. Tym bardziej miło nam poinformować, że nasz projekt pn. „Razem zmieniamy Przemyśl” został zakwalifikowany do II etapu konkursu. Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów spośród 213 nadesłanych do II etapu naboru oraz umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.

Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wybranie do kolejnego etapu, oznacza dla nas okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego).
Czas trwania tej fazy będzie uzależniony od tempa prac Wnioskodawców i przebiegu współpracy z  ekspertami. Potrwa ona minimum 6 miesięcy.

Strona Internetowa Programu

Miasto Przemyśl - Panorama Miasta z Zamku Kazimierzowskiego

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 19-12-2019 15:01
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 19-12-2019 15:06