6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Terytorialsi z wizytą w przemyskich szkołach.

Przez ostatnie dwa dni żołnierze 342 kompanii lekkiej piechoty prowadzili eventy w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Przemyśla. Podczas spotkań z żołnierzami pełniącymi służbę w przemyskiej kompanii OT młodzież  miała możliwość zapoznania się z warunkami pełnienia terytorialnej służby wojskowej jak również z posiadanym przez terytorialsów sprzętem. Przemyscy terytorialsi zostali ciepło przyjęci przez uczniów i nauczycieli a możliwość chociażby przymierzenia hełmów z termowizją tudzież kamizelek była ciekawym doświadczeniem.

IMG_20191217_111811.jpeg

Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

IMG_20191218_095256.jpeg

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, postanowiła zorganizować szkolenie wojskowe organizowane podczas ferii zimowych to projekt II edycji oferty Wojsk Obrony Terytorialnej, która jest kierowana przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Kandydaci, którzy chcą wstąpić do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień lub złożyć wniosek o powołanie elektronicznie przez platformę ePUAP.

 

 

Zdjęcia i tekst: Maciej J. Szeremeta

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 18-12-2019 13:04
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 18-12-2019 15:22