15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie świąteczno-noworoczne w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział „Mościska”

13 grudnia br. na zaproszenie Pana Henryka Ilczyszyna - Prezesa Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościska oraz Księdza Władysława Derunowa - Proboszcza Parafii pw. Narodzenia  św. Jana Chrzciciela w Mościskach, odbyło się spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Polskich seniorów i osób niepełnosprawnych z Mościsk i okolic. Na spotkanie świąteczno–noworoczne z Zarządem Towarzystwa i Księdzem Proboszczem przybyła delegacja z Polski, na czele z Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Panią Małgorzatą Majką – Onyszkiewicz, Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu, jednocześnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu Panem Andrzejem Beresteckim, Panem Maciejem Dębickim - Wiceprezesem Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej oraz Panią Marcelą Tukałło - Kresowianką.

 

Podczas spotkania, zarówno gospodarze jak i goście podkreślali potrzebę podtrzymywania współpracy i wzajemnej pomocy między kresowianami, w kultywowaniu tradycji, wyznania i opieki nad obiektami historycznej pamięci za sprawą przedstawicieli administracji rządowej,  samorządowcami i organizacji pozarządowych z Polski.

 

1.jpeg

W imieniu Pani Lucyny Podhalicz Wicewojewody Województwa Podkarpackiego, głos zabrała Pani  Małgorzata Majka – Onyszkiewicz, składając również serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

 

2.jpeg

Od lewej: Maciej Dębicki, Ksiądz Władysław Derunow, Małgorzata Majka-Onyszkiewicz, Andrzej Berestecki,  Marcela Tukałło,  Henryk Ilczyszyn.

 

Kilkugodzinne spotkanie upłynęło na dyskusjach dotyczących spraw życia codziennego na Ukrainie, wspomnieniach oraz poszerzeniu współpracy i zaciśnięcia więzi. Zebrani złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem, na zakończenie spotkania w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej w Mościskach goście z Polski przekazali 60 przywiezionych paczek świątecznych, dla Polskich seniorów i osób niepełnosprawnych z Mościsk i okolic. Odwiedzono także osoby niepełnosprawne pochodzenia polskiego w domach rodzinnych.

 

3.jpeg

Ksiądz Władysław Derunow, Małgorzata Majka – Onyszkiewicz, Andrzej Berestecki.

 

4.jpeg

Henryk Ilczyszyn,  Andrzej Berestecki.

 

Podczas wizyty przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościska oraz goście z Polski w imieniu Pani Lucyny Podhalicz Wicewojewody Podkarpackiej złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach Polskich żołnierzy poległych w okolicach Mościsk w 1918 i 1939 roku.

 

6.jpeg

7.jpeg

 

Pan Andrzej Berestecki  adresat prośby Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościska oraz Księdza Władysława Derunowa Proboszcza Parafii p.w. Narodzenia  św. Jana Chrzciciela w Mościskach o przygotowanie paczek świątecznych dla Polskich seniorów i osób niepełnosprawnych z Mościsk i okolic poinformował, że jest bardzo wdzięczny za wsparcie przedsięwzięcia przez Panią Lucynę Podhalicz  Wicewojewodę Województwa  Podkarpackiego, oraz Panią Małgorzatę Majka – Onyszkiewicz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dzięki którym można było udać się na Ukrainę z paczkami świątecznymi oraz godnie reprezentować majestat Ojczyzny. Serdecznie podziękował Panu Piotrowi Pilchowi Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiemu za zorganizowanie zbiórki środków finansowych wśród Radnych Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego a Radnym za wpłaty. Dziękuje także Panu Wojciechowi Bakunowi Prezydentowi Miasta Przemyśla oraz Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu i Radnym Rady Powiatu Przemyskiego, za wsparcie finansowe i rzeczowe akcji. Podziękował również Panu Krzysztofowi Majcher Dyrektorowi Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce oraz pracownikom Zespołu Elektrowni za coroczne wsparcie przygotowania paczek. W tym roku  przedsięwzięcie zostało także wsparte przez Pana Tomasza Szeleszczuka Wójta Gminy  Żurawica oraz Pana Andrzeja Chmurę Prezesa Zarządu Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt w Rzeszowie.                

   

Na przygotowanie paczek w tym roku zebrano 5.190,00 zł.

 

Pani Marcela Tukałło jako Kresowianka od wielu lat jest zaangażowana  we współpracę z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Mościskach, podkreśliła, że pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych z Mościsk i okolic jest potrzebna i należy ją rozwijać na różnych płaszczyznach.

 

5.jpeg

Maciej Dębicki, Małgorzata Majka – Onyszkiewicz, Andrzej Berestecki.

 

 

Zdjęcia i tekst: Maciej Dębicki

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 16-12-2019 14:38
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 16-12-2019 14:43