8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Harcerze oddali hołd Orlętom

Nie mieli więcej lat niż uczniowie dzisiejszych szkół ponadgimnazjalnych. Dziesięciu z nich oddało swoje młode życie w walkach polsko - ukraińskich pod Niżankowicami 13 grudnia 1918 roku, które ostatecznie zdecydowały o przynależności Przemyśla do odradzającej się Rzeczypospolitej. Dzisiaj w 101. rocznicę bitwy hołd Orlętom Przemyskim oddali przemyscy harcerze z Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej noszącego ich imię. W uroczystym apelu przed pomnikiem Orląt Przemyskich wziął udział Prezydent Wojciech Bakun wraz z radnymi. 

- Druhny i druhowie, na Orlętach, na tych młodych bohaterach budujemy naszą przemyską tożsamość. Odwaga i ofiarność, miłość do Ojczyzny, tej małej i dużej, to filary, które powinniśmy wznosić każdego dnia. Uczcijmy bohaterskich obrońców Przemyśla i Lwowa, harcerzy i gimnazjalistów. Cześć i chwała bohaterom! - to słowa z rozkazu specjalnego Komendanta Hufca phm Remigiusza Łuca. 

orlęta_9.jpeg

W swoim wystąpieniu Prezydent Wojciech Bakun skierował gorące podziękowania do przemyskich harcerzy, za podtrzymywanie pamięci o Orlętach i coroczne organizowanie uroczystości, która przypomina o ich ofierze: - Dziękuję za to, że spotykamy się tutaj regularnie i mam nadzieję, że tę pamięć o przemyskich Orlętach, na bazie których budujecie swoją tożsamość będziecie nieść i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Po złożeniu przez delegacje kwiatów przed Pomnikiem Orląt Przemyskich, harcerze rozpoczęli kolejną część swoich obchodów, m.in. udziałem w grze miejskiej. Uroczystości zakończyło spotkanie na Cmentarzu Głównym przed kwaterą Orląt z gawędą okolicznościową, zakończone modlitwą i zapaleniem zniczy.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 13-12-2019 19:49