6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacji ws. Rybiego Placu ciąg dalszy. Za nami spacer badawczy

Za nami spacer badawczy, który był drugą z technik przewidzianych w procesie pogłębionych konsultacji społecznych, prowadzonych przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla.

 

W spacerze, który odbył się 29 listopada br. uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, Radny Rady Miejskiej Robert Bal, Przewodnicząca Rady Osiedla Stare Miasto Anna Grad-Mizgała, Radna Rady Seniorów Anna Hayder, Miejski Konserwator Zabytków Julia Olech-Nowak, przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu i przedstawiciele Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UM Przemyślu.

 

zdj 4.jpeg

 

W trakcie spotkania przeanalizowano przygotowane zagadnienia, opisano negatywne odczucia i elementy wymagające interwencji oraz zebrano oczekiwania i pomysły uczestników.

 

MAPKA SPACER BADAWCZY — info.jpeg

 

PRZYSTANEK 1

SWER WYSZEHRADZKI / SCHRON PRZECIWLOTNICZY

 

DIAGNOZA:

 • hałas od ulicy Jagiellońskiej,
 • brak jakiejkolwiek informacji o znajdującym się pod ziemią schronie przeciwlotniczym,
 • chaotyczne, nieatrakcyjne zagospodarowanie skweru.

 

GŁÓWNE PYTANIA:

 • czy zostawić przestrzeń wolną od jakiekolwiek zabudowy czy dopuścić zabudowę kubaturową?
 • w jaki sposób ją zagospodarować? np. uzupełnić o elementy małej architektury, zieleń urządzoną, elementy historyczne,
 • ograniczenia w zagospodarowaniu związane z ochroną konserwatorską schronu przeciwlotniczego.

 

Znaczna większość osób opowiedziała się pozostawieniem terenu skweru wolnego od zabudowy kubaturowej. Teren ten widziany jest przede wszystkim jako zielone wnętrze urbanistyczne z  ochroną akustyczną od ul Jagiellońskiej. Podkreślono konieczności wykorzystania schronu jako atrakcji turystycznej.

 

PUNKT 1 info.jpeg

 

PRZYSTANEK 2

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ

 

DIAGNOZA:

 • brak wystarczającej przestrzeni dla pieszych,
 • odczucie bycia intruzem w przestrzeni ruchu kołowego,
 • zdewastowane ławki, siedziska przed gmachem muzeum, zastawione przez samochody, brak możliwości skorzystania z nich.

 

GŁÓWNE PYTANIA:

 • czy jest możliwość lokalizacji zabudowy na terenie części placu i w którym miejscu?
 • w jaki sposób możliwe byłoby upamiętnienie dawnej dzielnicy żydowskiej?
 • czy pozostawić otwartą, utwardzoną przestrzeń przed gmachem MNZP?

 

Uczestnicy spaceru opowiedzieli się pozytywnie za możliwością lokalizacji zabudowy na części placu. Znaczna większość była także świadoma historii miejsca oraz potwierdziła konieczność upamiętnienia dawnej, złożonej, wielokulturowej przeszłości miasta. Potwierdzono konieczność pozostawienia otwartej przestrzeni przed gmachem muzeum.

 

PUNKT 2 info.jpeg

 

PRZYSTANEK 3

PARKING

 

DIAGNOZA:

 • miejsca postojowe dla autokarów,
 • busy korzystające z miejsca postojowego dla autokarów wycieczkowych jak z przystanku autobusowego,
 • zła organizacja ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej,
 • utrudniony wyjazd z placu, brak możliwości objazdu,
 • brak miejsca na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i Placu Rybiego,
 • nieatrakcyjny, zaniedbany trawnik przy ul. Ratuszowej.

 

GŁÓWNE PYTANIA:

 • czy jest potrzeba realizacji parkingu wielopoziomowego?
 • czy jest możliwość realizacji przystanku/parkingu czasowego dla autokarów wycieczkowych
  i w którym miejscu?

 

Mieszkańcy zdecydowanie wyrazili potrzebę realizacji parkingu wielopoziomowego. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność poprawy organizacji ruchu na terenie.

 

PUNKT 3 info.jpeg

 

Analiza wniosków i uwag zgłoszonych podczas spaceru badawczego potwierdza wcześniejsze oczekiwania mieszkańców zebrane w punkcie konsultacyjnym.

 

Wyniki z przeprowadzonych badań będą uwzględnione na dalszych etapach konsultacji społecznych oraz bezpośrednio wpłyną na wybór rozwiązań funkcjonalno przestrzennych na terenie objętym planem.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w spacerze.

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ETAPY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

 

 • WARSZTAT PRZYSZŁOŚCIOWY
 • INTERAKTYWNY MODEL TERENU 3D Z ANKIETĄ

 

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 09-12-2019 11:51