-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Przemyśla w 2020 roku.

W zawiązku z przeprowadzonym na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśla nr 422/2019 z dnia 4 listopada 2019r. konkursem ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” ogłasza się, że w konkursie złożono dziesięć ofert, spośród których decyzją Komisji Konkursowej pięć zakwalifikowało się do etapu oceny merytorycznej. Najwięcej (maksymalną liczbę) punktów na tym etapie konkursu przyznano Stowarzyszeniu „Sursum Corda” ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, któremu przyznano środki publiczne związane z realizacją zadania w wysokości 64.020,00 zł. 

Punktacja ofert:

Lp.

Nazwa podmiotu

Liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej

1.

Stowarzyszenie „Sursum Corda”
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

40

2.

Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
(oferta na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej)

37

3.

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono ul. Lwowska 28/22,
22-400 Zamość

37

4.

Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
(oferta na realizację zadania w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej)

34

5.

Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław

33

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 05-12-2019 13:56
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 05-12-2019 14:01