17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

     W związku z pożarem, który powstał w trakcie wykolejenia pociągu przewożącego płynny fosfor z Kazachstanu do Polski, w dniu 19 lipca 2007r. w godzinach porannych WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził kolejną rozmowę telefoniczną z pracownikami Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska Obwodu Lwowskiego. Przeprowadzono także około godziny 8.45 czasu polskiego rozmowę z Zastępcą Naczelnika Urzędu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Lwowskim.


Z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja bezpośrednio na miejscu zdarzenia jest opanowana. Pożar został całkowicie ugaszony.


     W związku z tym, że kadra kierownicza współpracujących instytucji jest zajęta bezpośrednio w miejscu akcji, nadsyłanie do Polski rozbudowanych meldunków i komunikatów jest opóźnione. Prowadzony jest monitoring stanu poszczególnych komponentów środowiska. Odpowiedzialne służby potwierdzają całkowite dotrzymywanie obowiązujących na Ukrainie standardów jakości środowiska. Pracownicy Urzędu Ochrony Środowiska Obwodu Lwowskiego ponownie udali się na miejsce zdarzenia w celu przeprowadzenia monitoringu środowiska. Wstępnie przekazano, że wyniki z przeprowadzonych analiz będą przekazane stronie polskiej niezwłocznie po ich wykonaniu.
      WIOŚ w Rzeszowie prowadzi stały monitoring warunków pogodowych, w tym kierunku wiatru, na granicy polsko-ukraińskiej na stacjach meteo w Rzeszowie, Przemyślu i Horyńcu Zdroju. Wyniki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych „on line” na stronie internetowej Inspektoratu: www.wios.rzeszow.pl
      Ponadto WIOŚ prowadzi stały monitoring pyłu zawieszonego PM10 na stacji automatycznej w Rzeszowie. Dotychczas zmierzone wartości kształtowały się na poziomie do 50% normy. Wyniki tych pomiarów także są dostępne on-line.
W laboratorium WIOŚ w Rzeszowie rozpoczęto oznaczanie fosforu w pyle zawieszonym, pochodzącym ze stacji manualnego badania powietrza w Przemyślu. Zebrane próbki obejmą okres począwszy od 13 do 18 lipca i następne serie pomiarowe przez kolejne dni. Do oceny ewentualnego zagrożenia zostaną także wykorzystane wyniki badań mokrej depozycji do podłoża ze stacji IMGW w Lesku.
Informacja o wynikach przeprowadzonych pomiarów będzie przekazywana w kolejnych komunikatach zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej WIOŚ.

źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego UM

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 20-07-2007 09:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09