22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Mobilność edukacyjną szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu

W dniach od 11 do 22 listopada 2019 r. grupa 20 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu przebywała w Grecji w miejscowości  Neos Panteleimonas na Riwierze Olimpijskiej. Niesłyszący uczniowie Technikum nr 2 i Szkoły Policealnej nr 4 kształcący się na kierunkach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik turystyki wiejskiej uczestniczyli w stażu zawodowym w ramach projektu „Mobilność edukacyjne szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu” realizowanego w ramach programu  Erasmus+. Wyjazd na staż był bardzo wielkim przeżyciem dla niepełnosprawnej młodzieży, przyniósł jej korzyści w różnych sferach. Zapewnił wzrost kompetencji o charakterze zawodowym, możliwość wykorzystania  w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w szkole. Stworzył okazję do poznania innego kraju, jego kultury, historii i języka, uwarunkowań klimatyczno-przyrodniczych, specyfiki gospodarki, dostrzeżenia różnic i podobieństw pomiędzy naszymi państwami.  Uczniowie w zależności od zdobywanego zawodu pracowali w obiektach hotelowych, w kuchni hotelowej,w restauracji, na plantacji kiwi, w olejarni; poznali zasady funkcjonowania biura turystycznego, zakładu produkującego  grecką Fetę, gospodarstwa hodującego kozy i owce. Nie zabrakło też działań kulturalno-turystycznych. Najbardziej zachwyciły wszystkich „Meteory – klasztory zawieszone na skale”  oraz rejs statkiem na wyspy Zatoki Termajskiej. Pośród wielu niezapomnianych chwil ważne są też te spędzone  z nowopoznanymi kolegami i koleżankami; potwierdziła się zasada, że chcieć to móc - pomimo różnych  sposobów komunikacji udawało się porozumieć  i wspólnie  działać. Nie można przecenić  tego typu przedsięwzięć, dzięki  udziałowi w projekcie  młodzież uzyskała szerszą perspektywę postrzegania rzeczywistości, wzmocniła swoje poczucie wartości i kompetencji. Przekonała się, że może przekraczać różne bariery,   uwierzyła, że świat stoi przed nimi otworem.

 

 

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 02-12-2019 14:47
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 02-12-2019 14:49