19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

IV Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "INTEGRACJA" w Przemyślu zaprasza do wzięcia udziału w IV Międzynarodowym Konkursie Szopki Bożonarodzeniowej Przemyśl 2019. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie przy udziale Starostwa Powiatowego w Przemyślu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz Klasztoru Franciszkanów w Przemyślu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3.

potwierdzenia udziału w konkursie można dokonać:
- pisemnie: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "INTEGRACJA", ul. 3-go Maja 37, 37-700 Przemyśl
- e-mail:
- telefonicznie: Jan Nowakowski +48 692 111 377, Teresa Kuczera +48 514 930 164

szopki.jpeg

PDFkonkurs 2019 - regulamin.pdf

Celem Konkursu jest propagowanie i zachowanie tradycji szopkarstwa w Polsce i krajach ościennych, towarzyszących obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs ogłasza się dla mieszkańców Polski oraz krajów ościennych i nie tylko, zachowujących tradycje chrześcijańskie związane ze świętem Bożego Narodzenia.

Kryteria oceny zgłaszanych szopek:
- nawiązanie do narodowych i miejscowych tradycji,
- architektura - nawiązanie do starych wzorów,
- zgodność z przekazem Pisma Świętego,
- elementy ruchome,
- estetyka (ogólne wrażenie),
- figury,
- nowatorstwo,
- oraz wszelkie inne, zauważone przez jurorów, walory.

Warunki Konkursu:
Konkurs ogłoszony jest dla twórców dorosłych. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 2 prace. Rozmiary szopek i materiał, z którego są wykonane, pozostawia się inwencji wykonawców. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, umożliwiająca przeniesienie w inne miejsce. Wszystkie elementy szopki powinny być przymocowane. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu (wszelkie przewody elektryczne i przedłużacze - na koszt własny wystawcy).
Organizatorzy oczekują, że prace będą nawiązywały do tradycji miejscowego rzemiosła i będą uwzględniały charakterystyczne dla tego regionu motywy artystyczne, znaki, herby miast, jak również starą architekturę świecką i sakralną. Dodatkowym walorem szopki może być jej ruchomość.
Prace konkursowe będzie oceniało grono znawców: historyk sztuki, muzealnik, etnograf oraz przedstawiciel duchowieństwa. Prace oceniane będą anonimowo.
Konkursowi mogą towarzyszyć prace wykonane przez dzieci oraz młodzież szkół średnich, ale nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Uczestnicy Konkursu dostarczają swoje prace w dniu 14.12.2019 r. w godz. od 8:00 do 13:00 na dziedziniec Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Tam odbędzie się ich ocena przez jurorów.

Po części konkursowej korowodem, z towarzyszeniem zespołów kolędniczych, szopki zostaną przeniesione przez twórców (dodatkowe osoby, potrzebne do pomocy w przenoszeniu szopki, zapewnia organizator) do dolnego Kościoła Franciszkanów, gdzie odbędzie się rozdanie nagród ufundowanych przez organizatorów, współorganizatorów oraz sponsorów.

Dopuszcza się dostarczenie prac na portiernie Starostwa Powiatowego na tydzień przed Konkursem z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej Przemyśl 2019”.

Warunkiem udziału w Konkursie jest bezwzględne pozostawienie prac na wystawie pokonkursowej, która potrwa od 14 grudnia 2019 r. do 02 lutego 2020 r. w dolnym Kościele Franciszkanów w Przemyślu. Jest to zasada, od której nie czyni się wyjątku.

Odbiór prac pokonkursowych od dnia 03.02.2020 r. do dnia 09.02.2020 r. w godz. 11.00 – 15.00.
Pozostawione prace (po dniu 09.02.2020 r.) przechodzą na własność organizatorów.

tekst: Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "INTEGRACJA" w Przemyślu Jan Nowakowski

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-11-2019 11:18