20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)

rpowp2014-2020.jpeg
Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)
(Numer projektu: RPPK.03.03.02-18-0010/18-00)

Okres realizacji: 2019-2020
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 324 232,20 zł
Dofinansowanie: 253 844,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Miasta Przemyśla.


Zakres rzeczowy projektu:

  1. Dostawa i montaż 16 szt. automatycznych kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.
  2. Dostawa i montaż 10 szt. urządzeń do magazynowania energii (zasobników CWU) do automatycznych kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę/zgłoszenia dla montażu kotła na ekogroszek - 16 szt.
  4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad projektem.

Projekt przyczyni się do wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (m. in. kotłów opalanych węglem) na nowoczesne automatyczne kotły na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.

W dniu 27 maja 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 22-11-2019 08:31
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 22-11-2019 09:33