10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)

rpowp2014-2020.jpeg
Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)
(Numer projektu: RPPK.03.03.02-18-0010/18-00)

Okres realizacji: 2019-2021
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 149 021,09 zł
Dofinansowanie: 115 889,34 zł

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Miasta Przemyśla.


Zakres rzeczowy projektu:

  1. Dostawa i montaż 7 szt. automatycznych kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.
  2. Dostawa i montaż 5 szt. urządzeń do magazynowania energii (zasobników CWU) do automatycznych kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.
  3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad projektem.

Projekt przyczyni się do wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (m. in. kotłów opalanych węglem) na nowoczesne automatyczne kotły na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.

W dniu 27 maja 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

W dniu 5 lipca 2021 r. zakończyła się realizacja projektu (złożenie wniosku o płatność końcową).

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 22-11-2019 08:31
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 19-04-2022 10:06