17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zostań Żołnierzem Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Początek stycznia to okres międzysemestralny i przerwy w nauce na Podkarpaciu. W 2020 roku 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, postanowiła zorganizować specjalną edycję dedykowaną dla nich 16-to dniowe szkolenie podstawowe. Szkolenie wojskowe organizowane podczas ferii zimowych to projekt II edycji oferty Wojsk Obrony Terytorialnej, która jest kierowana przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.

plakat - ferie z WOT 2020.jpeg

Pierwsze szkolenie na Podkarpaciu w ramach projektu „Ferie z WOT” rozpocznie się już 11 stycznia 2020 r. a zakończy 26 stycznia uroczysta przysięgą wojskową.

Dopasowanie terminu szkolenia do przerwy w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w czternastodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień lub złożyć wniosek o powołanie elektronicznie przez platformę ePUAP.

Algorytm 16-dniowego szkolenia podstawowego.jpeg

- „Obserwujemy wzmożone zainteresowanie służbą w naszej formacji wśród młodych ludzi. Co trzeci nasz żołnierz ma mniej niż 25 lat. Szczególną grupą są uczniowie i studenci. Ich zainteresowanie wstąpieniem do WOT szczególnie widać podczas zimowej i letniej przerwy w nauce. Przygotowanie rozwiązania systemowego, które umożliwiło im udział w szkoleniach było dla nas jednym z priorytetów. Projekty „Ferie z WOT” oraz „Wakacje z WOT” spełniły swoją rolę i doprowadziły do sytuacji, w której młodzi ludzie mogą służyć Ojczyźnie bez uszczerbku w nauce. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że projekt jest potrzebny i z pewnością będzie kontynuowany w kolejnych latach” - mówi Dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław KUKUŁA.

Źródło, zdjęcia: 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego
Publikacja: Maciej J. Szeremeta - OZK w/m

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 21-11-2019 14:48
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 21-11-2019 14:54