20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Stowarzyszenia Parlament Młodzieży w Przemyślu

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Likwidator Stowarzyszenia Parlament Młodzieży w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 14444/19/611,

 

p o s t a n o w i ł

 

  1. Rozwiązać Stowarzyszenie Parlament Młodzieży w Przemyślu.
  2. Wyznaczyć na likwidatora pana Roberta Kazimir.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A/48, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

 

LIKWIDATOR

Robert Kazimir

 

PDFObwieszczenie likwidatora.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 14-11-2019 14:42
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 14-11-2019 14:43