20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zespół Konsultacyjny

Powołanie Zespołu Konsultacyjnego wynika z przyjętej przez Radę Miejską w roku 2005 uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej, wydziałów merytorycznych oraz organizacji pozarządowych. 
Zespół Konsultacyjny jest zespołem doradczym i opiniującym, którego celem jest praktyczna realizacja udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu.

DOTNULL

DOTNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl