8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zespół Konsultacyjny

Powołanie Zespołu Konsultacyjnego wynika z przyjętej przez Radę Miejską w roku 2005 uchwały w sprawie Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej, wydziałów merytorycznych oraz organizacji pozarządowych. 
Zespół Konsultacyjny jest zespołem doradczym i opiniującym, którego celem jest praktyczna realizacja udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu.

DOTNULL (34,50KB)

DOTNULL (36,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-07-2007 11:03
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 13:43