8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje odbywają się w formie wyrażenia pisemnej opinii i zgłoszenia uwag do projektu na załączonym formularzu. Wypełniony formularz można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu.

Konsultacje trwają: od 12 do 18 listopada 2019 r.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl/bip), stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

 

PDFZarządzenie nr 423/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
PDFUchwała
PDFZałącznik do uchwały - Program współpracy
 

DOCFormularz konsultacji.doc
 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl