19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o sprzedaży lokali użytkowych przy ulicach: Jagiellońskiej (nr 25 i 27) oraz Wałowej (nr 3 i 5)

I N F O R M A C J A

                                                                                                        

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy lokalu użytkowego nr 3a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 25/Wałowej 5, na działce nr 648 o pow. 0,0134 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00066272/7 oraz lokalu użytkowego nr 1a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 27/Wałowej 3, na działce nr 645o pow. 0,0273 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00087805/6  przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upływa 12 grudnia 2019 r .

 

 

DO POBRANIA:

PDFinformacja.pdf

PDFwykaz lokal nr 1a - ul. Jagiellońska 27 i ul. Wałowa 3.pdf

PDFwykaz lokalu nr 3a - ul. Jagiellońska 25 i ul. Wałowa 5.pdf

DOCWykaz Jagiellońska 25 i 27.doc

 

 

Publikacja: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 31-10-2019 12:52