20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje dla organizacji pozarządowych - fundusze na rozwój i działalność

"Dotacje dla organizacji pozarządowych - fundusze na rozwój i działalność"

W kwietniu 2007 r. zostały uruchomione środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Fundusz wsparcia wynosi 37,35 mln euro. Środki te przeznaczone są zarówno na pomoc w realizacji misji jak i rozwój organizacji.
Dotychczasowe programy pomocowe nie były dostosowane do możliwości i potrzeb organizacji pozarządowych. Według badań przeprowadzonych w roku 2006 tylko 3% organizacji pozarządowych uzyskało dofinansowanie z funduszy pomocowych.
Brak kadry potrafiącej tworzyć i realizować projekty wskazywany jest, obok braku środków na współfinansowanie projektów, jako główny czynnik ograniczający pozyskiwanie środków. 
Celem szkolenia jest przedstawienie nowego programu dotacji, typów projektów, na które można uzyskać dofinansowanie oraz szkolenie z tworzenia projektu i wypełniania dokumentów projektowych.

Tematy szkolenia:
- omówienie programu dla NGO
- typy projektów
- terminy składania wniosków
- poziom dofinansowania
- kiedy partner a kiedy podwykonawca
- rodzaje kosztów
- jak prawidłowo wypełnić wniosek
- załączniki do wniosku
- jak znaleźć zagranicznego partnera

Terminy najbliższych szkoleń:
  2 sierpnia, miejsce: Warszawa, symbol: NGO 105/08
29 sierpnia, miejsce: Warszawa, symbol: NGO 103/08

Koszt szkolenia jednej osoby wynosi 199 zł + 0% VAT/os. Przy rejestracji trzech osób z jednej organizacji udzielany jest łączny rabat w wysokości 10%.

Wszelkich informacji udziela:
Karolina Mazurek-Makać
Specjalista ds. szkoleń, konferencji i internetu
Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.
Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa
tel. 0-22 429-24-60
tel. kom: 0-604-953-164
fax 0-22 429-25-90
  

Opublikował:  | Data publikacji: 18-07-2007 14:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 08:30