13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzień Wszystkich Świętych - Informacja o parkingach i ograniczeniach w ruchu oraz o dodatkowych kursach autobusów komunikacji miejskiej

Nie da się ukryć, iż wielkimi krokami zbliża się 1 listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych. Wielu z nas już w ubiegłym tygodniu ruszyło na groby swoich bliskich, a co za tym idzie – w okolicach przemyskich nekropolii odnotowano wzmożony ruch nie tylko pojazdów, ale i pieszych. Aby zminimalizować utrudnienia na drogach i w okolicach przemyskich cmentarzy, służby porządkowe wprowadzają tymczasową zmianę oznakowania i organizacji ruchu.

 

Pragniemy również zachęcić Państwa do korzystania ze specjalnej komunikacji autobusowej uruchomionej z tej okazji, czyli dodatkowych linii "A" i "B". Decyzją Prezydenta Miasta przejazdy liniami specjalnymi są BEZPŁATNE (więcej informacji na ten temat znajduje się dole strony).

 

► Zmiany te obowiązywać będą w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą wprowadzanych zmian. Uprzejmie prosimy wszystkich kierowców (i nie tylko) o zapoznanie się nią.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort wszystkich mieszkańców oraz przyjezdnych, prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.

    

cemetery-2821279_960_720.jpeg

 

Informacja dotycząca oznakowania ulic przy cmentarzach komunalnych miasta Przemyśla w okresie „Wszystkich Świętych” w okresie od 31 października do 3 listopada br.

 

 

  •  Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Juliusza Słowackiego

 

♦ Odcinek ulicy Słowackiego (prawa strona) - od skrzyżowania z ulicą Przemysława - oznakować znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30i „tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika” .Znak ustawić za wjazdem na parking a na końcu muru cmentarnego ustawić znak D-18 z tabl. T-3a „koniec”. Natomiast lewą stronę ulicy Słowackiego – na ww. odcinku ulicy oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich”- oznakowanie będzie obowiązywać 1 listopada w godz. 10.00 – 18.00.

 

♦ Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ oznakować obustronnie znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24 – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ do ulicy Grochowskiej (kierunek jazdy do góry) oznakować znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabliczką T-30e „postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika” a po lewej stronie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Odcinek ulicy Przemysława (kierunek jazdy w dół) od skrzyżowania z ul. Grochowską do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ oznakować znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz ustawić jeden separator drogowy – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Odcinek ulicy Grochowskiej od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ (kierunek jazdy w dół) oznakować znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Znaki B-36 ustawić obustronnie na odcinku ulicy Grochowskiej – od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Regera oraz od skrzyżowania ulicy Grochowskiej z ulicą Piasta Kołodzieja. Ten sam odcinek ulicy Grochowskiej oznakować (kierunek do góry) znakiem B-2 „zakaz wjazdu” po prawej stronie za skrzyżowaniem z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Wylot ulicy Regera do ulicy Grochowskiej oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” /znak ustawić na kole bezpośrednio przy wyjeździe z parkingu/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Wlot ulicy Grochowskiej do ulicy Przemysława (od strony łącznika ulicy Pasteura) oznakować znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” oraz znakiem C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Ulica Przemysława (kierunek jazdy w dół) przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską oznakować znakiem C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Ulica Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską (kierunek jazdy w dół) oznakować znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Ulica Piasta Kołodzieja /Hubala/ przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską oznakować znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 31 października do 3 listopada br.

 

♦ Ulica Kupały za skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać 1 listopada w godz. 10.00 – 18.00.

 

♦ Ulica Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego ustawić znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać 1 listopada br. w godz. 10.00 – 18.00.

 

cemetery-2884195_960_720.jpeg

 

  • Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego

 

♦ Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu oznakować znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać 1 listopada w godz. 10.00 – 18.00.

 

♦ Wloty bocznych ulic: Gen. Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego oznakować znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać 1 listopada w godz. 10.00 – 18.00.

 

Znaki B-1 z tabliczkami jak wyżej ustawić na:

- ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny

- ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały

- ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski

- ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego

 

♦ Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Cmentarną oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać 1 listopada br.

 

♦ Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Generała Maczka do skrzyżowania z ulicą Okrzei oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie 1 listopada br.

 

♦ Odcinek ulicy Glazera od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu (prawa strona) oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie 1 listopada br.

 

♦ Odcinek ulicy Wróblewskiego od skrzyżowania z ulicą Brzóski do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego oznakować znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie 1 listopada br.

 

fot_A_Czereba (3).jpeg

 

Szanowni Przemyślanie,

 

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator Publicznego Transportu Zbiorowego informuje ponadto, że w piątek, 1 listopada 2019 r. zostaną uruchomione dodatkowe bezpłatne linie „A” i „B” kursujące pomiędzy Cmentarzem Głównym, a Cmentarzem Zasańskim.

Z rozkładem jazdy w/w linii można zapoznać się ► TUTAJ.

 

cementerio-948048_960_720.jpeg

 

Publikacja: Agata Czereba

Zdjęcia: pixabay.com / Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 28-10-2019 15:14
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 28-10-2019 15:28