20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

 

Zadania przewidziane do realizacji:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania 4,61 mln zł;
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania 19,25 mln zł;
zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania 5 mln zł.

 

 

Dofinansowanie w ramach zadań nr 1-3 może być przyznane do wysokości:

  • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
  • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wnioski należy składać do dnia 20 listopada 2019 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki publiczne w ramach niniejszego konkursu określone są w Decyzji nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html  

 

Uwaga: Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków AMODIT.

Przygotowała M. Kroczek Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 28-10-2019 14:44
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 28-10-2019 15:39