3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do uczestnictwa w „Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obszar A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formułę wsparcia, która pozwoli otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wnioski można składać od 01 października 2019r. do 30 listopada 2019r. w Oddziale Podkarpackim PFRON, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10.

 

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

 

Intensywność pomocy w Przemyślu  wynosi 55%  lecz nie więcej jak 165 000,00 zł.

 

Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku” znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl

 

Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK znajduje się na stronie internetowej banku. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl