11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Caritas Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego


 PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 676-90-60; fax. (0-16) 676-90-61;
e-mail: przemysl@caritas.pl; www.przemysl.caritas.pl

Przedstawiciel władz organizacji: Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Jacek Rosół

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Główne obszary działania: Pomoc społeczna, działalność charytatywna; ochrona zdrowia, rehabilitacja; rodzina, dzieci, młodzież.

Cele statutowe: Szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna,
koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną na terenie archidiecezji.

Doświadczenia i osiągnięcia:
1. Program obrony życia od poczęcia aż po godną śmierć „Aby mieli życie w obfitości”.
2. Program dla dzieci: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”.
3. Program dla młodzieży „I spojrzał na niego miłością”.
4. Program dla niepełnosprawnych „Effata”.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-08-2006 09:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2007 10:31