-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Od wieku na rzecz ochrony pracy. 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy

Przeszło sto lat temu, 3 stycznia 1919 roku, dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, powołano do życia Państwową Inspekcję Pracy. Ów dekret był ważną częścią polityki odradzającego się polskiego państwa. Zakładała ona bowiem, oprócz gwarancji autonomii narodu oraz zabezpieczenia podstawowych praw – wolności słowa, wyznania czy ochrony socjalnej. Jednak powołanie takiej instytucji, która miałaby dbać o prawa i warunki pracownicze, byłoby zupełnie bezsensowne, gdyby wraz z nią nie określono minimalnych norm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także systemu materialnych i niematerialnych świadczeń, które miałyby na celu zagwarantowanie oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa.

 

Od tamtej pory Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży szerokorozumianego bezpieczeństwa pracowników. Już na początku ubiegłego wieku wiadomo było, iż obywatele niepodległej Polski muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Że budowanie wolnej Ojczyzny nie może przebiegać kosztem Polaków. Zwłaszcza, iż istotną podstawą odbudowy kraju, obok kwestii politycznych, były równie ważne – te ściśle związane z ekonomią. Przecież to ludzie pracy, ich wysiłek i zaangażowanie były głównym motorem w odradzaniu się Rzeczypospolitej.

 

PIP_fot_A_Czereba (1).jpeg

 

21 października br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Pracuję legalnie”. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele rządu, Posłowie na Sejm Marek Kuchciński i  Andrzej Matusiewicz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, przedstawiciele partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, służb mundurowych, a także środowiska naukowego, organizacji politycznych i społecznych, duchowieństwa oraz inspekcji pracy. Gości wydarzenia przywitała Barbara Kiełt – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie.

 

PIP_fot_A_Czereba (10).jpeg

 

Po części oficjalnej, odśpiewaniu hymnu państwowego i wręczeniu nagród za działania na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy oraz zasługi w zakresie ochrony pracy, nadszedł czas na przemówienia. Tego dnia z uczelnianej katedry padło wiele ciepłych słów, tak pod adresem pracowników inspekcji pracy, jak i rodzimych pracodawców. Wielokrotnie też podkreślano, jak istotna jest konsekwencja w dbaniu o sprawiedliwość społeczną i budowanie świadomości wśród pracodawców i ich pracowników. Poseł Marek Kuchciński podkreślił, jak wielkie znaczenie w polskiej rzeczywistości ma instytucja-jubilatka. Parlamentarzysta wspomniał też, iż Państwowa Inspekcja Pracy powołana została niemalże w tym samym czasie, co polski Sejm.

 

PIP_fot_A_Czereba (14).jpeg

 

 - (…) 100 lat temu takie rzeczy jak: godność w pracy, ośmiogodzinny czas pracy, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, weszły na stałe w kanon polskich przepisów. Możemy więc stwierdzić, że twórcy Państwa Polskiego uznali, iż bez tych podstawowych praw pracowniczych nie ma silnej Polski – podkreślił M. Kuchciński.

 

PIP_fot_A_Czereba (17).jpeg

 

Głos zabrał także szef Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej dr Paweł Trefler:

- My, Polacy mamy szczęście. W porównaniu z przedstawicielami innych narodów, warunki pracy w Polsce są cywilizowane. Jako badacz krajów rozwijających się, tak zwanych krajów trzeciego świata, muszę stwierdzić, że niestety zdecydowana ilość pracowników w tamtym rejonie świata, nie ma zapewnionej żadnej ochrony pracy i najczęściej jest to praca w szarej strefie. To jest naprawdę godne podziwu, że nasze Państwo, tuż po odzyskaniu niepodległości, stworzyło tak pożyteczną instytucję – powiedział Rektor.

 

PIP_fot_A_Czereba (15).jpeg

 

 Program poniedziałkowego wydarzenia obfitował w szereg interesujących prelekcji tematycznych. Minister Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, przedstawiła rys historyczny „Roli Państwowej Inspekcji Pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce”. Ppłk SG Dorota Szlachcic – Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców wygłosiła referat na temat „Problematyki zatrudniania cudzoziemców w świetle kontroli prowadzonych przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej”. Dr Irena Kozimala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opowiedziała o „Zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce”, natomiast Marta Chachura – Zastępca Kierownika Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu przybliżyła „Działania ZUS-u propagujące korzyści z legalnej pracy”. Prof. dr hab. Czesław P. Kłak - Sędzia Trybunału Stanu wygłosił referat pt. "Praca przymusowa - wiktymologiczny portret ofiary". Kierownik Działu w Izbie Administracji Skarbowej Elżbieta Furman opowiedziała o pracy w KAS i służbie w Służbie Celno-Skarbowej. Panel zamknęli nadinspektorzy pracy w rzeszowskim OIP: Adam Tuleja, który mówił o inspektorach pracy jako organie uprawnionym do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP oraz Barbara Czarnek, przedstawiająca podsumowanie 3-letniej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie”.

 

PIP_fot_A_Czereba (6).jpeg

 

Uczestnicy zacnego jubileuszu mieli również okazję zobaczyć film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” oraz wystawę „Państwowa Inspekcja Pracy – od wieku na rzecz ochrony pracy”, ramach której można było przypomnieć sobie ważne momenty w historii tej instytucji oraz rolę, jaką przez te wszystkie lata odegrała w życiu publicznym. Całość wydarzenia zwieńczyła część artystyczna w wykonaniu chóru Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 22-10-2019 08:41
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 23-10-2019 10:17