7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Głosowanie na kandydatów do Przemyskiej Rady Pożytku Publicznego

Informujemy, że w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęło 14 kandydatur do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.
 
Zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały Nr 84/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego publikujemy informacje o kandydatach z podaniem imienia, nazwiska, profilu kandydata oraz danych organizacji zgłaszającej.
 
Głosowanie trwa od 18 do 31 października 2019 roku. Głosują organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która jest zamieszczona poniżej. Każda z organizacji może głosować max. na 9 kandydatów z listy. Kartę do głosowania podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.
 
Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego a nie data nadania!

Głosy, które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

 

PDFLista kandydatów zgłoszonych do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.pdf
DOCKarta do głosowania.doc
 

Ogłoszenie o wyborach do Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 17-10-2019 12:16