13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego 2020!

W ostatnią niedzielę, 6 bm. zakończyliśmy głosowanie na projekty, które zgłosiliście Państwo w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2020. Przez ostatnie dni pieczołowicie liczyliśmy i sprawdzaliśmy głosy. Te można było składać za pomocą naszej miejskiej strony internetowej - bezpośrednio ze swojego smartfonu lub komputera albo w formie tradycyjnej – papierowej. Dla mieszkańców Przemyśla przygotowaliśmy też infokioski, które zaopatrzone były w specjalną aplikację do głosowania.

 

Dziś, 10 października br. Prezydent Miasta Przemyśla mógł wreszcie ogłosić oficjalne wyniki głosowania. O godzinie 13 w magistracie odbyła się konferencja prasowa, podczas której Prezydent Wojciech Bakun wraz z Przewodniczącym Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Marcinem Kowalskim oraz Naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Beatą Bielecką podali do publicznej wiadomości listę zwycięzców Budżetu Obywatelskiego 2020.

 

konferencja BO - fot. A. Czereba (1).jpeg

 

- Budżet Obywatelski 2020 stanowi w sumie 0,5 % wydatków Gminy Miejskiej Przemyśl zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu. Na realizację projektów z I kategorii (budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej) przeznaczyliśmy około 1 131 000,00 zł, druga kategoria (budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej) to wydatek rzędu 760 500,00 zł, natomiast 58 500,00 zł zostanie poświęcone na realizację projektów z III kategorii, czyli tych, które dotyczą działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym – powiedział Prezydent Miasta Wojciech Bakun.

 

konferencja BO - fot. A. Czereba (3).jpeg

 

Do 25 sierpnia br. łącznie wpłynęło do nas 58 propozycji projektów (KI 16, KII 28, KIII 15). Po weryfikacji propozycji projektów przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego oraz po rozpatrzeniu przez Komisję Gospodarki Miejskiej wszystkich odwołań, do ostatecznego etapu czyli do głosowania dopuszczonych zostało pięćdziesiąt propozycji projektów (KI – 13, KII – 25, KIII – 12). 

 

- Od 20 września do 6 października br. łącznie oddanych zostało 10955 głosów. W I kategorii: 5398, w II kategorii: 3377, a w III Kategorii: 2180 – dodał włodarz.

 

konferencja BO - fot. A. Czereba (4).jpeg

 

Zwycięzcami w pierwszej, czyli w budzącej najwięcej emocji kategorii są:      

                     

Park rowerowy Bike Town Trails, który zdobył 1584 Państwa głosów. Projekt mówi o zagospodarowaniu terenów miejskich przylegających do stoku narciarskiego poprzez zbudowanie 5500 mb ścieżek rowerowych. Projekt zakłada wybudowanie 6 ścieżek o zróżnicowanej trudności: trasa zielona, niebieska, czerwona, fioletowa, czarna i żółta. Zaproponowany projekt, pozwoli na uruchomienie letniego potencjału stoku – dzięki ścieżkom rowerzyści będą korzystać z kolei linowej.

Jego wnioskodawcą był Waldemar Hryniszyn. Kwota powyższego zadania to 495 690, 00 zł.

 

► Na drugim miejscu, z 1008 głosami uplasował się projekt pn. Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki. Opis: Teren POSiRu jest miejscem bardzo atrakcyjnym pod względem położenia jak i dostępności dla wszystkich mieszkańców miasta. Połączenie projektów kompleksu boisk sportowych z projektem kat. II infrastruktury osiedlowej pozwoli na to, że swój czas wolny będą mogli tam spędzać rodzice z dziećmi, młodzież jak i seniorzy. Wybudowanie boisk na tym terenie będzie dodatkową atrakcją dla stowarzyszeń sportowych oraz szkół, które często nie mają dostępu do tego typu obiektów.

Wnioskodawcą powyższego projektu był Mariusz Gamulczak.  Kwota jaka zostanie przeznaczona na realizację tego zadania wynosi pół miliona złotych.

 

► Trzecie miejsce, dzięki 993 głosom zajął projekt pt. Renowacja lub wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98. W opisie projektu mogliśmy przeczytać m.in.: Obiekty typu Orlik przy ul. Dworskiego 98 są najstarszymi i najbardziej eksploatowanymi obiektami tego typu w Przemyślu a równocześnie zostały zrobione według najstarszej technologii.  Boiska są eksploatowane od rana do wieczora. Obiekt służy w trakcie roku szkolnego szkołom podstawowym i średnim, gdzie są licznie realizowane zadania dydaktyczne na tych obiektach. W związku z powyższym należy dokonać renowacji obiektu. Wnioskodawcą powyższego był: Henryk Łaskarzewski. Na realizację tego zadania miasto przeznaczy łącznie 455 tys. zł.

 

► W przypadku nie zrealizowania któregoś z powyższych zadań (ze względu na koszty i zakres prac), jego miejsce zajmie projekt, który zajął w głosowaniu 4. miejsce. Jest nim zgłoszony przez Marka Janowskiego projekt „Bezpieczny Przemyśl”. Celem projektu jest utworzenie sieci zewnętrznych automatycznych defibrylatorów (AED) na terenie miasta Przemyśla w miejscach o natężonym przepływie ludności tj. przystankach, dworcach, placach, kościołach, sklepach, kinach, obiektach sportowych itp. Założeniem projektu jest montaż 30 defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami wyposażonymi w klimatyzację oraz automatyczny system alarmowo-powiadamiający jednostkę ratunkową o użyciu defibrylatora. Stworzenie takiej sieci w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz innych osób przebywających na terenie miasta. Kwota, na jaką opiewa wynosi 255 tysięcy złotych.

 

konferencja BO - fot. A. Czereba (2).jpeg

 

W kategorii II zwyciężyły:

Osiedle nr 1 Stare Miasto – BO15 Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (78 głosów). Wnioskodawca: Zygmunt Kaspieruk. Kwota: 18 702,62 zł.

 

Osiedle nr 2 Kmiecie – BO21 Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa. (83 głosy ) Wnioskodawca: Anna Sienkiewicz. Kwota: 60 500,00 zł                                                              

Osiedle nr 3 Warneńczyka – BO11 Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego. (315 głosów) Wnioskodawca: Bartłomiej Barczak. Kwota: 31 000,00 zł 

 

Osiedle nr 4 Lipowica – BO02 Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica. (117 głosów) Wnioskodawca: Piotr Krzeszowski. Kwota: 25 000,00 zł

 

Osiedle nr 5 Salezjańskie – BO13 Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego. (282 głosy) Wnioskodawca: Maciej Kamiński. Kwota: 53 500,00 zł

 

Osiedle nr 6 Kazanów – BO24 Monitoring schodów na osiedlu Kazanów. (37 głosów) Wnioskodawca: Sylwester Strzępek. Kwota: 72 500,00zł

                                

Osiedle nr 7 Winna Góra – BO20 Wnioskowane zadanie pod nazwą „Osiedlowa baza rekreacji” jest dokończeniem inwestycji powstałej w ramach poprzednich edycji budżetów obywatelskich. (64 głosy) Wnioskodawca: Magdalena Jakobsche. Kwota: 25 000,00 zł

                                                   

Osiedle nr 8 Rogozińskiego – BO14 Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (874 głosy) Wnioskodawca: Edyta Łobaza. Kwota: 25 000,00 zł

 

Osiedle nr 9 Krasińskiego -  projekt został odrzucony  

 

Osiedle nr 10 Kopernika – BO05 Ogrodzenie boiska Sportowego (26 głosów) Wnioskodawca: Monika Jaworska-Żurawska. Kwota: 33 284,07 zł

          

Osiedle nr 11 Lwowskie – BO08 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (489 głosów) Wnioskodawca: Elżbieta Cieplicka. Kwota: 30 631,82 zł

                                

Osiedle nr 12 Łukasińskiego – BO25 Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (191 głosy) Wnioskodawca: Grażyna Korpecka. Kwota: 31 173,12 zł

                                                                          

Osiedle nr 13 Przemysława – BO03  Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I Kontynuacja (41 głosów) Wnioskodawca: Henryk Hawryś. Kwota: 36 500,00 zł                                                           

 

Osiedle nr 14 Słowackiego – BO01 Plac zabaw przy ulicy Sobótki (19 głosów) Wnioskodawca: Jolanta Walczak. Kwota: 25 000,00 zł

                         

Osiedle nr 15 Konopnickiej – BO23 Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza
od ul. W. Pola. (28 głosów) Wnioskodawca: Danuta Baran. Kwota: 25 000,00 zł

 

Osiedle nr 16 Mickiewicza – BO06 Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji Przeniesienie placu zabaw z ulicy Tuwima na ul. Mickiewicza 30 (POSIR) (43 głosy) Wnioskodawca: Monika Skut. Kwota: 24 990,00 zł

 

Osiedle nr 17 Zielonka – BO18 – Remont ulicy Grochowskiej (12 głosów). Wnioskodawca: Stefan Bodnar. Kwota: 24 980,00 zł

 

Osiedle nr 18 Rycerskie – BO12 Remont ulicy Swobodnej od wjazdu do Przedszkola „Stefanek” do budynku Malawskiego 1 (23 głosy) Wnioskodawca: Jerzy Giec. Kwota: 39 500,00 zł

 

Osiedle nr 19 Krakowskie – odrzucono przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Osiedle nr 20 Za Wiarem – zgłoszono po czasie, braki formalne, brak kosztorysu

 

Osiedle nr 21 Kruhel Wielki – BO22 Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (64 głosy) Wnioskodawca: Aneta Gierczak. Kwota: 24 993,60 zł

                     

Powyższe, wygrane projekty opiewają na kwotę: 607 255,23 zł          

 

 

W kategorii III zwyciężyli:

 

BO03 Piknik rodzinny dla mieszkańców miasta. Wnioskodawca: Halina Kasyan. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 589

 

BO04 Mistrzostwa Polski w rzucie telefonem komórkowym. Wnioskodawca: Bartłomiej Barczak. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 324

 

BO02 Bieg Przemyskich Serc. Wnioskodawca: Krystian Bobala . Kwota zadania: 4 340,00 zł. Głosów: 225

 

BO12 Leżaki miejskie na Rynku i terenie miasta. Wnioskodawca: Jakub Sobczuk. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 224

 

BO10 Niesamowity Dzień Dziecka. Wnioskodawca: Krzysztof Butra. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 221

 

BO11 Przemyski Festiwal Teatralny „InspiRACJE”. Wnioskodawca: Rafał Paśko. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 149

 

BO01 Slalom gigant o „Puchar Twierdzy Przemyśl” w narciarstwie zjazdowym. Wnioskodawca: Arkadiusz Semp. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 122

 

BO07 „Historia z linią kolejową 102”. Wnioskodawca: Wacław Majka. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 95

 

BO09 „Spotkajmy się na podwórku”. Wnioskodawca: Elżbieta Domańska. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 82

 

BO05 Międzypokoleniowe Warsztaty Teatralne. Wnioskodawca: Dorota Sieradzka. Kwota zadania: 4 000,00 zł. Głosów: 70

 

BO06 Miejsce spotkań twórczych 50+. Wnioskodawca: Marta Katyńska. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 52

 

BO08 Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego. Wnioskodawca: Mariusz Włoch. Kwota zadania: 3 097,68 zł. Głosów: 27

 

Powyższe projekty opiewają na kwotę:  56 437,68 zł

 

konferencja BO - fot. A. Czereba (5).jpeg

 

Publikacja/zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 10-10-2019 15:51
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 17-10-2019 09:09