10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

 

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Niedźwiadki” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt.: „Organizacja pikniku koszykówki 3x3 w formie olimpijskiej dla kategorii u13 i u16” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 8.500 zł.

 

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni (liczy się data wpływu do urzędu) od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

 

Uwagi można składać:

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

DO POBRANIA:

PDFOFERTA MUKS NIEDŹWIADKI.pdf

PDFOgloszenie _.pdf

 

 

publikacja: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 10-10-2019 14:06
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 10-10-2019 14:10