Zakończyło się przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców

Szanowni Państwo, informujemy, że termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców minął o godzinie 23:59 dnia 8.10.2019 r. Wnioski wysłane przez platformę e-puap podpisane po terminie nie będą rozpatrywane pozytywnie.

Osoby chcące zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania powinny uzyskać ze swojego urzędu gminy / miasta zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w formie mailowej. Warunkiem jest zeskanowanie odręcznego podpisu. Do odbioru zaświadczenia można upoważnić inną osobę wpisując w upoważnienie dane tej osoby z peselem włącznie. Powyższe upoważnienie można także przesłać mailem na zasadach jak powyżej.

Dodatkowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr 166752080 lub w pokoju 27 II piętro w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tutejszego urzędu.

 

N A C Z E L N I K
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
mgr Maciej Jacek Szeremeta

 

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 09-10-2019 10:42 Modyfikował(a): Maciej Szeremeta Data modyfikacji: 10-10-2019 13:02

Na skróty