6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Vivat Academia, vivant professores! – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska po raz 18. zainaugurowała nowy rok akademicki

Vivat Academia, vivant professores! zabrzmiało wiele razy podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 7 października br. w przemyskiej uczelni pieśń Gaudeamus igitur wyśpiewano po raz osiemnasty. W uroczystości, obok społeczności akademickiej, udział wzięło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - Dorota Łukaszyk, Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, Wiceprezydent Bogusław Świeży, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zapałowski i Maciej Kamiński, Radni, duszpasterze akademiccy, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji, stowarzyszeń i firm zaprzyjaźnionych z przemyską Alma Mater.

 

fot. Agata Czereba (12).jpeg

 

- Osiągnęliśmy pełnoletność. 18 lat temu rozpoczął się bowiem pierwszy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu, która od 2006 roku funkcjonuje pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. Ten ważny jubileusz zbiegł się z prawdziwym egzaminem dojrzałości dla naszej uczelni, jakim było i wciąż jest wdrażanie w życie nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zwanej Konstytucją dla Nauki. W ubiegłym roku akademickim wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i jak dotąd jesteśmy na właściwej drodze, by ten egzamin dojrzałości zdać powiedział, witając gości, JM Rektor Uczelni dr Paweł Trefler.

 

fot. Agata Czereba (2).jpeg

 

Szef przemyskiej uczelni opowiedział o drodze, jaką przez te wszystkie lata przeszła szkoła, jej studenci i kadra profesorska. P. Trefler wyliczył szereg projektów, jakie już zrealizowano i jakie w najbliższej lub dalszej przyszłości dojdą do skutku. Podkreślił też donośną rolę społeczną, jaką odgrywa w naszym mieście PWSW. Uczelnia jest kuźnią najwyższej klasy specjalistów z wielu dziedzin. Obecnie w ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się siedemnaście kierunków (anglistyka; architektura wnętrz; bezpieczeństwo i produkcja żywności; bezpieczeństwo transgraniczne; historia; informatyka w biznesie; inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów; inżynieria środowiska; inżynieria transportu i logistyki; lingwistyka stosowana; mechatronika; pielęgniarstwo; politologia; polonistyka; projektowanie graficzne; socjologia; stosunki międzynarodowe), na których kształci się blisko tysiąc studentów.  

 

fot. Agata Czereba (27).jpeg

 

- Drodzy Studenci! Pamiętajcie, że nauka to najlepsza inwestycja w przyszłość. Jak mówił Seneka: Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia. I o tym nigdy nie zapominajcie! Miejcie również na uwadze to, że czas studiów niestety bardzo szybko przemija i wówczas trzeba zmierzyć się z rzeczywistością, która bardzo rzadko przystaje do naszych wcześniejszych wyobrażeń o niej zwrócił się do żaków Rektor uczelni.

 

fot. Agata Czereba (30).jpeg

 

W swoich wystąpieniach goście wydarzenia, m.in. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Parlamentarzyści, Wicewojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla podkreślali wagę ciągłego rozwijania przemyskiej uczelni, inwestowania w nią i w jej absolwentów. Doceniali starania o coraz ambitniejsze przedsięwzięcia. Zwracali też uwagę na doskonałą kadrę i jej nieoceniony wkład w rozwój szkoły i jakości kształcenia zawodowego w nadsańskim mieście.

 

 

- Padło dziś wiele słów na temat bogatej historii jedynej państwowej uczelni w Przemyślu. Należy podziękować wszystkim jej twórcom. Tym, dzięki którym miała szansę powstać i funkcjonować aż po dziś dzień. Ogromne podziękowania należą się również wszystkim, pod których skrzydłami rozwijała się przez cały okres osiągania swojej pełnoletności. Na szczególne słowa uznania zasługują zarówno poprzedni, jak i obecny rektor uczelni. Ten drugi wiele razy wspominał o bardzo dobrej współpracy z miastem. O tym, że zarówno ja, jak i mój zastępca czy inni przedstawiciele samorządu chętnie współpracujemy i podejmujemy wspólne działania i wyzwania. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej powiedział Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

 

fot. Agata Czereba (50).jpeg

 

Włodarz zwrócił się też do studentów uczelni: - Serdecznie gratuluję Wam wyboru. Ta uczelnia znakomicie dostosowuje się do naszego – lokalnego – rynku pracy. A to jest jedno z najważniejszych jej zadań. Kształci i wychowuje młodych ludzi, którzy po ukończeniu jej znajdą pracę na naszym, rodzimym rynku, a nie będą szukali jej poza granicami miasta czy kraju. PWSW otwiera coraz nowsze kierunki, dostosowując się do tego, co oferuje przemyski rynek pracy. Warto wspomnieć o wypracowanej wspólnie z firmą Inglot inżynierii produkcji kosmetyków i suplementów czy o ostatnio otwartym kierunku - pielęgniarstwiepodkreślił W. Bakun.

 

fot. Agata Czereba (49).jpeg

  

Po immatrykulacji studentów I roku i wystąpieniach gości prof. dr hab. Jan Draus wygłosił wykład inauguracyjny. Następnie uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do odwiedzenia wystawy publikacji uczelnianych oraz prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 08-10-2019 07:45
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 09-10-2019 13:46