17 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do składania ofert - OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

 

 

Opieka stomatologiczna obejmuje:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

 

 - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl.  Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

 

 

Opieka stomatologiczna dotyczy  ok. 8 630 uczniów w następujących szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Sienkiewicza 3 – 281 uczniów.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10 – 659 uczniów.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Konarskiego 7 – 297 uczniów.
 4. Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Boruty-Spiechowicza 1 – 422 uczniów.
 5. Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Władycze 5 – 464 uczniów.
 6. Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Borelowskiego 12 – 623 uczniów.     
 7. Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Wincentego Pola 5 – 623 uczniów.
 8. Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddz. Integracyjnymi ul. Grunwaldzka 81 – 515 uczniów.
 9. I Liceum Ogólnokształcące ul. Słowackiego 21 – 754 uczniów.
 10. II Liceum Ogólnokształcące ul. Glazera 44 – 748 uczniów.
 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Smolki 10 – 191 uczniów.
 12. Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących ul. Kilińskiego 10 – 871 uczniów.
 13. Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych ul. Bakończycka 11 – 685 uczniów.
 14. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 ul. Dworskiego 99 – 804 uczniów.
 15. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Kossowskiej 1 – 336 uczniów.
 16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Kopernika 14 – 206 uczniów.
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Czarnieckiego 27- 61 uczniów.
 18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 ul. Kapitulna 4 – 89 uczniów.

 

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę wraz załącznikiem ( do pobrania) należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI”  najpóźniej do dnia 21 października 2019 r. do godz. 15.00.

 

                                                                                          PREZYDENT  MIASTA

                                                                                                    Wojciech Bakun

 

DOCXZałącznik do oferty.docx

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 07-10-2019 15:06
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 16-10-2019 10:49